Noord-Holland - Op woensdagmiddag hield de politie een 18-jarige jongen uit de gemeente Den Helder aan wegens bedreiging via social media. De jongen wordt ervan verdacht in berichten aan het slachtoffer te hebben gedreigd geweld te zullen gebruiken. Het slachtoffer deed hiervan aangifte waardoor de politie een onderzoek kon instellen.

Politie en het Openbaar Ministerie nemen bedreigingen via sociale media serieus. Een bedreiging heeft grote impact op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer. Bovendien kan nooit worden uitsloten of bedreigingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het verzenden van dreigtweets of het uiten van bedreigingen op facebook met bijvoorbeeld wapens is hetzelfde als het bedreigen van een persoon fysiek en is strafbaar.

Kunt u aangifte doen van bedreiging via social media?

Als u het slachtoffer bent van een bedreiging of van intimidatie dan kunt u altijd aangifte doen. De politie neemt deze aangifte ook altijd op. In de meeste gevallen moet u hiervoor een afspraak maken. Dat kan via 0900-8844. In overleg met u worden een tijdstip en een plaats vastgesteld. Nadeel is dat u misschien een paar dagen moet wachten. Voordeel is echter dat er alle tijd wordt genomen voor het opnemen van de aangifte en dat u ongestoord uw verhaal kunt doen. In ernstige gevallen met een acute dreiging belt u met 112 en komt de politie gelijk in actie.

Wanneer is een bedreiging strafbaar?

U bepaalt zelf wanneer iets een bedreiging is. Het gaat erom wat uw gevoel is bij uitlatingen van een ander. Dat betekent niet dat iedere bedreiging ook onderzocht of vervolgd kan worden. Iedere aangifte wordt beoordeeld: is er sprake van een strafbaar feit en is een onderzoek of een vervolging mogelijk. Mocht uw zaak niet in behandeling worden genomen, dan krijgt u daarvan bericht en een uitleg. En natuurlijk kunt u tegen deze beslissing in beroep.

Wie doet het onderzoek en hoe?

Het onderzoek wordt gedaan door de recherche. Kent u degene die u bedreigt, dan maakt dit het onderzoek eenvoudiger. Maar is de dader een onbekende, dan moet er ook onderzoek worden gedaan naar de herkomst van berichten, moeten er ip-adressen worden achterhaald en moeten er internationale rechtshulpverzoeken worden gedaan. Voor dit veelal technische onderzoek beschikt de politie over de deskundigheid van eigen IT-specialisten.

Hoe begeleidt de politie slachtoffers?

Zorg voor slachtoffers is een van de taken van de politie. De politie luistert naar uw verhaal over wat er is gebeurd en informeert u over uw rechten als slachtoffer. Bent u bang voor uw veiligheid? Of bent u bang voor intimidatie, vergelding of om opnieuw slachtoffer te worden? Vertel het de politie, want die kan als het nodig is beschermende maatregelen nemen. We kunnen u ook vertellen welke instanties u nog meer kunnen helpen, zoals Slachtofferhulp Nederland of het Schadefonds Geweldsmisdrijven.