DEN HELDER - Wekelijks controleert het team Verkeer van de politie in Noord Holland in het kader van het project Hotspot op een plaats in de regio waar in verhouding veel ernstige aanrijdingen plaatsvinden. Gedurende een week worden dagelijks op verschillende tijdstippen controles gehouden op snelheid, niet handsfree bellen, het dragen van veiligheidsgordels en valhelmen en verkeersgedrag.

Deze weg is gekozen omdat hier veel verkeersongevallen plaatsvinden die vaak worden veroorzaakt door een te hoge snelheid. Met behulp van ‘floating car data’ kon de politie uitzoeken op welke momenten er te hard gereden wordt. De controlemomenten werden hierop aangepast. Floating Car data maakt gebruik van de GPS uit de routenavigatie. Op basis van de locatiebepaling uit de GPS kunnen trajectreistijden en trajectsnelheden worden bepaald.

Tijdens de afgelopen week zijn er vijfenzestig (65) bekeuringen uitgeschreven voor het overschrijden van de maximum snelheid. Opvallend was dat een groot deel van de overtreders meer dan dertig kilometer te snel reden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 91 km per uur.

Het komend weekend wordt er ook gecontroleerd in Den Helder. Hierbij gaat het met name om aanhangwagens. Dus controleer de banden, de verlichting de koppeling en niet te vergeten de belading. Zorg dat je goed voorbereid en veilig op weg gaat.