DEN HELDER - In de duinen van Den Helder komen drie brandputten. Dit om in de toekomst mogelijke bos -en duinbranden beter te kunnen bestrijden. Maandag 5 februari start aannemersbedrijf Theo van Velzen met het boren van de putten.

De locaties van deze brandputten zijn zo bepaald, dat er voldoende bluswater beschikbaar is en de brandputten goed bereikbaar zijn voor de bluswatervoertuigen. Zo komt er een in de buurt van de Tillenhof, een in het duingebied bij de strandopgang Duinoord en een bij het Hengstepad. De brandputten worden tot een diepte van ca. 40 meter geboord en afgewerkt met een putdeksel. Na het boren worden de bluswatervoorzieningen afgemonteerd met een pomp en put. Alles bevindt zich uiteindelijk onder de grond en straks is alleen een putdeksel zichtbaar. De werkzaamheden zijn rond 20 februari klaar.

Wilt u meer weten over dit project? Bel dan naar mevrouw Jongsma, telefoonnummer 14 0223