DEN HELDER - Het kiesrecht is in Nederland zo vanzelfsprekend dat je het bijna niet kunt voorstellen dat de situatie honderd jaar geleden anders was. Toch werd het algemeen kiesrecht voor vrouwen pas in 1919 ingevoerd. Deze honderdste verjaardag wordt landelijk gevierd met activiteiten en exposities. Ook in Den Helder worden activiteiten rond deze mijlpaal georganiseerd. KopGroep Bibliotheken, het Internationaal Vrouwencentrum, de Helderse Historische Vereniging en Cinema Zevenskoop trekken daarin samen op.

Die Göttliche Ordnung
Woensdagavond 6 maart vertoont Zevenskoop de film ‘Die Göttliche Ordnung’ (2017) die prachtig aansluit bij de viering van het vrouwenkiesrecht. Zwitserland was in 1971 een van de laatste Europese landen die het stemrecht openstelde voor vrouwen. In de film volgen we Nora, een jonge huisvrouw die vanaf het platteland weinig meekrijgt van de wereldwijde sociale onrusten. Als zij weet krijgt van de feministische beweging komt hier verandering in. Ze besluit zich aan te sluiten en op de barricades te gaan staan voor het vrouwenstemrecht. De film begint om 20.30 uur bij Cinema Zevenskoop, de toegang is 7 euro.

Eeuwige kwesties: honderd jaar vrouwenkiesrecht
Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Deze middag geeft dr. Petra de Vries een lezing over 100 jaar vrouwenkiesrecht in School 7. Daarin ontvouwt ze de achtergronden van de vrouwenbeweging in de geschiedenis, het ontstaan van het idee ‘kiesrecht’ in 19e eeuw en de oppositie daartegen. Maar ze gaat ook in op de vraag wat vrouwen met het kiesrecht hebben gedaan. En tenslotte de vraag: waar staan we nu? Is de emancipatie voltooid?

De Vries is mede-grondlegger van vrouwenstudies in Nederland en werkte als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Daar gaf zij onderwijs in de geschiedenis van het denken over sekse sinds 1800. Op dit moment doet zij onderzoek naar het ontstaan van de eerste wetgeving tegen vrouwenhandel rond 1900. De lezing begint 8 maart om 14.30 uur in School 7 en is gratis te bezoeken, wel graag vooraf aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl

Sterke vrouwen van Den Helder
Woensdagavond 13 maart en dinsdagmiddag 26 maart wordt er ingezoomd op de sterke vrouwen van Den Helder. Vorig jaar kreeg de Historische Vereniging de vraag of zij een lezing over vrouwen van Den Helder wilde organiseren. Ko Minneboo, Afra Carsjens en Marijke Feenstra zijn met die vraag aan de slag gegaan. Landelijk is er veel over de vrouwenemancipatie te vertellen, maar hoe waren de afgelopen honderd jaar in Den Helder? Is de rol van de vrouwen in Den Helder afwijkend geweest van de rest van ons land? En zo ja, waarom en hoe dan? Het antwoord was snel duidelijk: Den Helder is de stad van sterke vrouwen. Ondersteund met beeld en geluid wordt het verhaal over de vrouwen van Den Helder verteld. Een ludieke kijk op de voorbije honderd jaar. De lezing begint op 13 maart om 19.30 uur en op 26 maart om 14.00 uur in School 7. Toegang 4,50, kaartverkoop via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balies.