DEN HELDER - Mensen die in loondienst werken, worden vaak doorbetaald als ze (tijdelijk) niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit is het gevolg van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid. Helaas heeft dit stelsel geen betrekking op ondernemers, waardoor zij niet standaard doorbetaald krijgen bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Gelukkig kunnen ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Benieuwd wat de verschillen zijn tussen deze verzekering en het stelsel van sociale zekerheid? In deze tekst zetten wij ze voor je op een rijtje.

Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

De meeste mensen weten dat Nederland een stelsel van sociale zekerheid heeft, maar misschien heb je geen idee wat het precies is. Daarom leggen we hier eerst kort uit hoe dit stelsel op zakelijk gebied werkt. Mensen die in loondienst werken en ziek worden, worden doorbetaald door hun werkgever. Heb je (tijdelijk) geen werk, maar ben je wel ziek? Dan biedt de Ziektewet uitkomst. Werknemers van een bedrijf kunnen bovendien te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. In dat geval komt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) om de hoek kijken. Kortom: door het stelsel van sociale zekerheid hoef jij je eigenlijk nooit zorgen te maken als je in loondienst werkt.

Ondernemers vallen buiten de boot

Het stelsel voor sociale zekerheid biedt uitkomst voor werknemers, maar als zelfstandig ondernemer val je eigenlijk altijd buiten de boot. De ziektewetuitkering heeft geen betrekking op werkgevers en dat geldt ook voor een WIA-uitkering. Ben je ondernemer en kun je niet werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan kun je dus geen beroep doen op het stelsel van sociale zekerheid. Toch betekent dit niet dat jij je eigen vermogen aan moet spreken, want je kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten.


Heb je een AOV en raak je arbeidsongeschikt? Neem dan contact op met je verzekeraar. Zij willen eerst vaststellen of je daadwerkelijke arbeidsongeschikt bent. Als dit het geval is, heb je elke maand recht op een uitkering. De hoogte hiervan hangt af van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij volledige arbeidsongeschiktheid keert een verzekeraar je het volledige verzekerde bedrag uit. Word je voor ‘slechts’ 40 procent arbeidsongeschikt verklaard? Dan maakt een verzekeraar je maandelijks 40 procent van het verzekerde bedrag over. Als je minder dan 25 procent arbeidsongeschikt bent, heb je vaak geen recht op een uitkering.

Je hebt niet direct recht op een uitkering

De gemiddelde ondernemer kan het wel een tijdje uithouden zonder inkomen. Vandaar dat je bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een wachttijd moet kiezen. Je ontvangt je eerste uitkering pas als deze periode voorbij is. Bereken daarom altijd eerst hoelang je het zonder inkomen uit kunt houden en kies op basis hiervan een wachttijd. Bij de meeste verzekeraars is de minimale wachttijd 1 maand, maar vaak kun je ook voor een wachttijd van 24 maanden kiezen.

Wat is een WGA-verzekering?

Als ondernemer kun je te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid onder werknemers. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld in de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) terechtkomen. Je bent hier als ondernemer verantwoordelijk voor. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om de eerste 10 jaar een WGA-uitkering te betalen aan medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Als je geen WGA-verzekering hebt, kan dit een financiële strop voor je bedrijf worden. Je draait dan zelf op voor de kosten en deze zijn vaak niet mals. Heb je en WGA Eigenrisicodragersverzekering? Dan betaalt je verzekeraar de uitkering.