DEN HELDER - De Helderse damesbasketbalvereniging Dozy BV Den Helder krijgt ruim 30.000 euro van de gemeente voor het uitvoeren van een project dat jongeren anders moet leren kijken naar wat van waarde is in hun leven, om uiteindelijk gelukkiger te worden. Het project ‘Dozy Help Side’, draagt hiermee bij aan de deelname van probleemjongeren aan de maatschappij.

De basketbalsters willen tijdens straatsportactiviteiten met Helderse jongeren in gesprek gaan over het bereiken van doelen op de manier zoals zij dat voor ogen hebben: met inzet en doorzettingsvermogen. Daarnaast wil ‘Dozy’, samen met jeugdorganisatie Parlan, jongeren die op afstand van de maatschappij raken, een alternatieve zorgstructuur bieden.

Zij bieden ten minste twee jongeren per sportseizoen een stage aan bij de basketbalvereniging of bij een bedrijf dat aan de vereniging is verbonden.

De vereniging krijgt de subsidie van de gemeente omdat het innovatieve project aansluit bij het gemeentelijke preventief jeugdbeleid en gezondheidsbeleid. Al eerder zijn basketbalvereniging Den Helder Suns, Parlan, JOGG Den Helder en de gemeente Den Helder een samenwerking aangegaan gericht op preventie van (jeugd)zorg en inkomenssteun, onder de naam 'Den Helder Suns Scoort met ASSIST – Sport, bewegen en gezondheid voor (school)kinderen, jongeren en ouderen.