DEN HELDER - ­­­Bij de startconferentie hebben ongeveer honderd mensen meegedaan aan de inventarisatie van ambities, uitdagingen en ideeën voor het Helderse sportakkoord. Een stuk of veertig van hen kwam onlangs naar de werkconferentie in De Pijler. Toen heeft Team Sportservice Den Helder een selectie van de eerder ingediende ideeën tegen het licht gehouden. En ook nog wat nieuwe ideeën voor initiatieven en vormen van samenwerking besproken.

Het resultaat van de beide bijeenkomsten en de gesprekken die tussendoor hebben plaatsgevonden zijn nu verwerkt in een concept Sportakkoord. Dat concept bestaat uit twee delen: een ambitiedocument en een actielijst. Het ambitiedocument is vandaag gepubliceerd op de website van het sportakkoord. Het is de bedoeling om dat document op 5 november vast te stellen en te tekenen.

Van ambities naar acties
De ambities in het sportakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. Het uitgangspunt is dat alle bij het sportakkoord betrokken organisaties deze ambities wel zullen kunnen delen. Maar hun mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie hiervan verschillen sterk.

Een sportvereniging heeft bijvoorbeeld niet de middelen en mogelijkheden om de openbare ruimte in te richten, maar zij kan de ambitie om die openbare ruimte beweegvriendelijker te maken natuurlijk wel onderschrijven. Omgekeerd is het niet aan de gemeente om te bepalen hoe het assortiment van een sportkantine eruit ziet, maar kan zij vanzelfsprekend weer wel de ambitie delen om in de sportomgeving extra aandacht te geven aan een gezonde leefstijl.

Het idee achter dit sportakkoord is, dat ambities worden gedeeld en dat alle partners naar eigen inzicht en eigen vermogen proberen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat kan door het voortouw te nemen of aan te sluiten bij specifieke actiepunten.­­­­­­­­

Tweetrapsraket
Het onderschrijven van de ambities brengt geen verplichtingen met zich mee, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we in goede voornemens blijven steken. De ambities krijgen pas echt betekenis als er ook acties aan worden gekoppeld.

Tijdens de werkconferentie zijn al veel actiepunten besproken, maar werden nog geen inspanningsverplichtingen aangegaan. Dat werd ook niet gevraagd. Het is vanzelfsprekend dat de betrokken personen de concept actiepunten eerst nog intern willen bespreken voor ze definitief op de actielijst van het sportakkoord kunnen worden gezet.

Daarom lanceert Team Sportservice Den Helder nu een tweetrapsraket. Men gaat nu het ambitiedocument vaststellen, en neemt nog wat meer tijd voor de actielijst. Dat biedt ook organisaties die niet bij de werkconferentie konden zijn de kans om alsnog concrete actiepunten in te brengen.­­­­­­­­

Officiële ondertekening Sportakkoord Den Helder
Dinsdag 5 november, 17.00 uur.
Gemeente Den Helder, Gebouw Verkeerstorenweg.