DEN HELDER - Een gezin zit diep in de schulden, maar een van de kinderen loopt wel met dure merkkleding en de nieuwste telefoon rond, hoe kan dat? Het vergeten van afspraken, beloften niet nakomen, snel opgeven.. ‘De schuldenaar wil niet geholpen worden’ is dan al snel de eerste reactie.

Op 21 maart 2019 organiseerde VS&M Juristen een succesvolle netwerkmiddag ‘Schulden’ in de bibliotheek van Den Helder, School 7.
Een middag die bijdraagt het gedrag van schuldenaren en de keuzes die zij maken beter te begrijpen.

Het meest besproken onderwerp deze middag kwam van Dr. Nadja Jungmann, lector van het jaar 2017. Zij gaf een interessante presentatie over het effect van schulden op de psyche.

‘’Wat maakt nu dat mensen met schulden zich onverstandig gaan gedragen?’’. De verwijten zijn namelijk makkelijk gemaakt, ga beter met je geld om, rond je opleiding af, zoek een baan. Lange tijd werd gedacht dat het gedrag en de keuzes te maken hadden met een ongemotiveerde en onverschillige houding van de schuldenaar. Echter legt Nadja Jungmann uit dat het veel genuanceerder ligt.

Door het centraal stellen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is er in de afgelopen jaren steeds meer van de kwetsbare mens gevraagd. Schulden hebben als geniepig effect dat ze mensen beroven van het vermogen zich aan de schulden te ontworstelen. Ook de aspecten die de situatie zouden kunnen verbeteren verdwijnen hierbij naar de achtergrond.

In plaats van plannen en monitoren wordt er vooral op korte termijn gehandeld.
Uit onderzoek blijkt ook dat door de stress die langdurige schulden opleveren, het IQ gemiddeld met 13 punten daalt. Financiële problemen en stress nemen zogezegd een deel van de hersencapaciteit in beslag waardoor er minder denkvermogen overblijft voor andere taken.

Met meer dan 60 aanwezigen uit verschillende branchegerichte organisaties werd het al snel een interessante middag waar kennis en ervaringen over en weer met elkaar werd gedeeld. Wie het gedrag begrijpt, kan soms makkelijker meer compassie en geduld opbrengen en kan hierdoor beter in gesprek over de afweging en oplossing van de schulden.

VS&M Juristen organiseert jaarlijks interessante netwerkmiddagen en bijeenkomsten. Heeft u interesse om een netwerkmiddag of bijeenkomst bij te wonen? Hou dan de website of Facebookpagina van VS&M Juristen in de gaten! www.vsmjuristen.nl