DEN HELDER - De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is daarbij noodzakelijk. Hiervoor zijn maritieme drones een oplossing. Om die reden is in Den Helder het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht. Het regionaal stimuleringsprogramma 'De Kop Werkt!' draagt bij aan het initiatief.


In de week van 20 oktober zijn er diverse activiteiten en testvluchten rondom het MDI. Op 24 oktober wordt het mobile field lab geopend door wethouder Kees Visser en vanaf dan officieel in gebruik genomen. MDI is een van de uitkomsten van de civiel-militaire samenwerking, die grote kansen biedt voor het innovatie- en ondernemersklimaat in de regio Holland boven Amsterdam.

De sterke vertegenwoordiging in Den Helder van maritieme, mariene en offshore (energie) bedrijven, de aanwezigheid van de Koninklijke Marine en de Kustwacht met haar toezichthoudende taak op de Noordzee, vormen omstandigheden om hier een 'vliegende start' te maken rond maritieme drones.

Drones hebben een grote potentie in het maritieme domein. Het gaat vooral om kleine, lichte systemen die flexibel zijn in te zetten op vaartuigen of constructies op zee. De drones in de huidige markt zijn niet geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden op zee, in de zoute omgeving en voor dataverzameling. In het MDI worden maritieme drones ontwikkeld die wél aan deze eisen voldoen. Voor partijen als de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn deze specialistische drones met extreem lange vliegduur zeer belangrijk.

Kans voor Nederlandse dronebedrijven
Nederlandse dronebedrijven krijgen dankzij dit initiatief de kans hun drones door te ontwikkelen. Het MDI heeft vliegveld Den Helder Airport als thuisbasis. In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren en marktdemonstraties te geven. Met het 'Mobile Field' lab dat vanaf begin november operationeel is, kunnen vluchtresultaten worden vastgelegd vanaf elke zee- of landlocatie in de regio. Het lab bestaat uit twee containers; één ingericht voor instructie- en briefingsessies, de andere als werkruimte.

Door start- en scale-ups aan te trekken voor het MDI, draagt het bij aan de ambitie om meer mensen in de Noordkop te laten werken, wonen en ondernemen. Bovendien vervult het de behoefte om meer arbeidsplaatsen te creëren op het gebied van kennis en technologie, waar jongere generaties zich toe aangetrokken voelen.

Wethouder Kees Visser van gemeente Den Helder: "Als Den Helder en regio hebben we al jaren de ambitie om hier een dronecentrum te vestigen. Het is een logische plek, gezien de ligging van onze stad. We zijn dan ook blij dat het MDI nu wordt gelanceerd. Het is daarbij mooi dat partijen als de Koninklijke Marine en de Kustwacht bij het initiatief zijn betrokken. Deze ontwikkeling geeft weer een extra toekomstperspectief aan onze (lucht)havens."

Partners Maritime Drone Initiative Noord-Holland
De eerste partners van MDI zijn het Maritiem Drone Team van de Koninklijke Marine, Kustwacht en KNRM, het Nederlands Lucht- en RuimtevaartCentrum NLR, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, het Nederlands Instituut voor Zee Onderzoek, CHC Helicopters. Den Helder Airport. Texel Airport en Vliegveld Middenmeer sluiten zich ook aan.

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedirjf NHN: "De ontwikkelingen op de Noordzee zorgen voor nieuwe bedrijvigheid. Denk bijvoorbeeld aan inspectie en onderhoud van windparken of het vervoer van goederen en materialen naar schepen. Met het MDI kunnen we als regio hoogwaardige technologische bedrijven aantrekken en tegelijk een boost geven aan technologische innovaties rondom drones. En dit is iets waar onze regio sterk behoefte aan heeft. Een win-win situatie dus."