DEN HELDER - Fitte Start is een beweegaanbod voor ouders én kinderen (0-4 jaar) om samen in beweging te komen, met als doel op speelse wijze plezier maken. Dit is heel goed voor onder andere de motorische ontwikkeling en het behouden van gezond gewicht.

Vanaf nu kunt u gebruik maken van het Fitte Start Zwemprogramma, dit biedt voordelen bij voorkomen van zwemangst op latere leeftijd, het is goed voor de band tussen ouder/verzorger en kind en het is bovenal heel erg leuk. Na deelname beheersen kinderen basisvaardigheden die bij hun leeftijd van toepassing zijn en dit is in het voordeel voor latere zwemlessen.

De fitte startaanbieding bestaat uit 12 lessen voor €56,- en is voor diverse leeftijdscategorieën. Elke woensdag, vanaf 3 april worden de lessen van een half uur gegeven op de volgende tijdstippen: 09.00 voor peuters van 3-4jr 09.30 voor peuters van 2-3jr 10.00 voor dreumessen van 1-2 jaar en 10.30 voor baby’s van 4-12 mnd.

Voor meer informatie of opgeven kunt u mailen naar administratie@aquacentrumdenhelder.nl

09:00 – 09:30: peuters 3 – 4 jr

09:30 – 10:00: peuters 2 – 3 jr

10.00 – 10.30: dreumes 1 – 2 jr

10.30 – 11.00: baby’s 4 – 12 mnd

CSAV Turnlust, afdeling gymnastiek zet samen met verschillende partners zoals: Kinderdagverblijf Kappio, stichting kinderdagverblijf Den Helder (SKDH), het Aquacentrum, FysioHolland, Dieet&Co en de JGZ het project “Fitte Start” op. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod voor kinderen van 0- 4 jaar. Het doel van dit aanbod is lekker in beweging met kinderen én hun ouders met als doel het behouden van een gezond gewicht en op een speelse en plezierige wijze met motorische vaardigheden aan de slag te gaan. Het beweegaanbod bestaat uit een Nijntje Beweegdiploma, en optioneel een beweegprogramma bij Fysiokids en/of Zwemkids. Daarnaast wordt er bij de kinderdagverblijven en peuterleer- en speelzalen een beweegprogramma aangeboden. Alle kinderen van 18 maanden krijgen in dit programma een beweegadvies op maat van de JGZ.

Eén van de onderdelen van Fitte Start is het behalen van het Nijntje Beweegdiploma. Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Daar komt nu verandering in! Vanaf nu kan dit bij CSAV Turnlust. In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. Veel bewegen is belangrijk voor uw kind. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Enthousiaste reacties van ouders. Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd. 'Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!'

Volgende cursus Nijntje beweegprogramma’s starten op donderdag 7 Februari: Nijntje 1 en 2

Beweegdiploma Nijnte 1 (leeftijd 2-4 jaar) 20 weken. Donderdag van 10.00-10.45 uur

Beweegdiploma Nijntje 2 (leeftijd 4-5 jaar) 20 weken. Donderdag van 16.00-16.45 uur

Informatie of opgeven bij Turnlust via info-Nijntje@turnlust.com (let op hoofdletter N)