JULIANADORP - “Wat wil ik later worden als ik groot ben?” Het is de vraag die iedereen kent en zichzelf wel eens gesteld heeft. Met inwoners wil de gemeente Den Helder die vraag voor Julianadorp bekijken. Hoe ziet de toekomst eruit van uw omgeving en wat betekent dit voor prettig leven in uw wijk. Wat is er al goed en wat wilt u graag nog verbeteren? Hoe houden we rekening met ontwikkelingen die op ons af komen?

De gemeente Den Helder is hier dagelijks mee bezig. Ook inwoners, ondernemers, initiatiefnemers en organisaties hebben eigen beelden bij wat het beste is voor Julianadorp. Graag maken we een gezamenlijk beeld. Daar kunnen inwoners uit Julianadorp nu aan bijdragen. Zij worden van harte uitgenodigd om mee te denken over prettig leven in Julianadorp in 2040. Onderwerpen als bereikbaarheid, Loopuytpark, evenementen, groen, veiligheid, duurzaamheid en infrastructuur komen aan bod.

Het uiteindelijke doel is om samen met inwoners, ondernemers, alle andere geïnteresseerden en de gemeente Den Helder een visie op te stellen voor de toekomst van Julianadorp.

J150
Voor de denktank J150, worden 150 Dorpers gezocht om deel te nemen. Er is een viertal sessies gepland. De eerste start op woensdag 16 mei van 19:00 tot 22:00 uur. Bij restaurant Juliana’s, Ooghduyne. Daarna volgen er nog drie sessies in de maanden juni, juli en september.

Aanmelden vooraf is nodig omdat er slechts 150 plaatsen beschikbaar zijn. Geef u zo snel mogelijk op en uiterlijk tot 15 mei, via emailadres i.zwier@denhelder.nl. En heeft u vragen? Belt u dan naar 0223-678846.