DEN HELDER - Er vertrekken in een week tijd drie marineschepen vanuit de haven in Den Helder richting de Atlantische Oceaan. Twee fregatten varen - elk voor een ander doel - naar de Verenigde Staten. Een amfibisch transportschip oefent in de Caraïben de komende maanden een hulpscenario voor het geval er een natuurramp heeft plaatsgevonden.


Zr.Ms. De Ruyter is maandag vertrokken naar de Verenigde Staten om een vliegdekschip te begeleiden. Uniek, want dat gebeurt niet vaak. Zr.Ms. Van Speijk gaat vandaag weg voor een NAVO-oefening langs de Amerikaanse oostkust.

Maar de wellicht meest tot de verbeelding sprekende reis is die van Zr.Ms. Johan de Witt, die in het Caribisch gebied net doet alsof er een natuurramp is geweest en hulp moet bieden. "Het is een grote oefening die eens in de vier jaar wordt gedaan", zegt marinewoordvoerder Stefan de Haan. "Er varen zo'n 600 marinemensen mee." Er wordt geoefend met vier marineschepen, drie helikopters en tal van ondersteunende eenheden. De andere schepen zijn daar al.

Deel ingevlogen
Niet iedereen maakt de oversteek per schip: een deel wordt ingevlogen naar Sint Maarten. "We bootsen na hoe we bewoners kunnen helpen, hoe we wegen begaanbaar kunnen maken en hoe we voedsel en medicijnen kunnen brengen. Dit is extra relevant geworden sinds de orkaan Irma in 2017 veel slachtoffers heeft gemaakt."

Het amfibisch transportschip - een schip dat zowel op water als op land kan - vertrekt maandagochtend.