DEN HELDER - Donderdagavond 25 april is in School 7 een lezing over de toekomst van de EU met het oog op de Brexit en de Europese verkiezingen. Walter Pfeil is Europa-deskundige en verbonden aan Stichting EU Research en Educatie. Deze stichting houdt zich vanuit een onafhankelijke positie bezig met Europa en richt zich op het verkleinen van de kloof tussen Brussel en de Europese burger.

Deze avond bespreekt Pfeil met het publiek wat de EU uniek maakt, wat haar krachtbronnen zijn en hoe zij te werk gaat. Op basis van welke rechtsgrondslag, wat wil ze bereiken en wat zij betekent voor de rest van de wereld.

Ook de actualiteit komt uitgebreid aan de orde. Wat zijn de gevolgen van de Brexit, de geboden kansen en de reacties van de overige 27 EU-lidstaten? De hervormingsvoorstellen, inclusief de standpunten van de Europarlementariërs komen ook aan bod. Als afsluiting een kijk op de komende Europese verkiezingen: want wat hebben de parlementariërs gepresteerd in de afgelopen zittingsperiode?

Lezing op donderdag 25 april om 19.30 uur in School 7, Keizersgracht 94, toegang € 3,50, kaartverkoop via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balies.