Online casino's in Nederland winnen flink aan populariteit, waarbij de hoeveelheid spelers dag na dag groeit. Deze ontwikkeling is vooral opmerkelijk in kleinere steden zoals Den Helder. De toegankelijkheid van deze online platforms, versterkt door het gebruiksgemak en de beschikbaarheid op diverse digitale apparaten, speelt een cruciale rol in deze trend. Bovendien is er een specifiek fenomeen waargenomen dat bijdraagt aan de versnelling van deze groei: de mogelijkheid om Cruks omzeilen.


Cruks, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, is ontworpen om spelers te beschermen tegen overmatig gokken. De ontdekking en exploitatie van methoden om deze beschermende maatregel te omzeilen heeft echter geleid tot een grotere verscheidenheid aan beschikbare spellen en bonussen, waardoor de aantrekkingskracht van online gokken verder is toegenomen, vooral als rekening wordt gehouden met de slechte fysieke casinodichtheid in het gebied.

In het licht van deze ontwikkelingen rijst de vraag of steden zoals Den Helder een verhoogd risico lopen op gokverslaving.


Wat heeft de opkomst van online casino's in Nederland teweeggebracht?
De legalisering van online gokken in Nederland vormt de kern van de transformatie en groei van de online casino-industrie. Voor de invoering van deze wetgeving was de toegang tot en het aanbod van online gokdiensten beperkt en niet officieel gereguleerd, wat leidde tot een grijs gebied waarin spelers en aanbieders zich in een onzekere juridische situatie bevonden.

Deze verandering in het wettelijke landschap kwam op een moment dat de wereldwijde pandemie de digitale transformatie versnelde. Lockdowns en het beperkte sociale leven leidden ertoe dat mensen meer tijd online doorbrachten, inclusief het verkennen van online entertainment zoals casino's.

Als reactie op de toenemende populariteit van online gokken wil Nederland in 2024 nieuwe wetgeving invoeren welke een universeel stortingslimiet voorstelt.

Deze nieuwe regelgeving en de publieke discussie eromheen benadrukken de complexiteit van online gokken. De neiging van sommige mensen om het Cruks omzeilen, wijst op de uitdagingen die er zijn bij het balanceren van toegankelijkheid en bescherming.

Hoe gaat Den Helder om met de veranderingen?
De wijzigingen op nationaal niveau rondom online gokken hebben duidelijk hun impact gehad, maar het is interessant om te onderzoeken hoe deze reflecteren op lokaal niveau, specifiek in Den Helder. Een van de meest opvallende trends is de betrokkenheid van online casino's bij sponsoring, wat een nieuw aspect toevoegt aan de discussie over online gokken.

In de regio Noord-Holland, waar Den Helder onder valt, sponsort Bet City bijvoorbeeld 28 amateur sportclubs. Deze sponsoractiviteiten van Bet City zijn onderdeel van een breder initiatief om amateur sportclubs financieel te ondersteunen in ruil voor zichtbare sponsoring.

Interessant is het aanstaande verbod op alle online gokadvertenties, dat in 2025 van kracht zal gaan. Deze maatregel zou onder meer de sponsoring van sportclubs door gokbedrijven verbieden.

De vraag rijst of de grotere toegankelijkheid van online gokken werkelijk het probleem is. Is de toename in gokverslaving te wijten aan deze grotere beschikbaarheid? Uit onderzoek blijkt dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is. Een belangrijke omgevingsfactor geassocieerd met gokproblemen is het aanbod van gokmogelijkheden. Hoewel de hypothese bestaat dat meer blootstelling aan gokken leidt tot hogere deelname en problematischer gokgedrag, toont onderzoek aan dat de situatie complexer is. Een studie naar de opening van nieuwe vestigingen van Holland Casino in Venlo en Leeuwarden vond geen indicaties dat het aantal spelers met problemen was toegenomen, ondanks een groei in het aantal casino-bezoekers. (De Bruin, 2008)

Deze bevindingen suggereren dat, hoewel de toegankelijkheid van gokfaciliteiten een factor kan zijn, de directe correlatie met gokverslaving niet zo eenduidig is als soms wordt gedacht.

Potentiële nationale effecten op illegaal gokken en gokverslaving
De besluiten en regelgevingen op nationaal niveau hebben een behoorlijke lol impact op het goklandschap in Nederland, met specifieke aandacht voor de groei van de illegale gokmarkt en de toename van gokverslaving.

Een opvallend voorbeeld is de reductie in het aanbod van poker door Holland Casino. Deze verandering heeft onbedoeld geleid tot een opleving van het illegale pokercircuit. Tijdens de coronajaren kreeg dit circuit al een extra impuls en sindsdien bloeit het nog meer op. Via sociale media worden dagelijks betaalde toernooien en zogenaamde cashgames georganiseerd, vaak in een café of bij iemand thuis.

Verder heeft de invoering van strikte nationale beperkingen en de implementatie van het Cruks-register tot doel gokverslaving te bestrijden. Desondanks voelen sommige spelers zich door deze regelgeving te veel beperkt, wat leidt tot pogingen het Cruks register te omzeilen. Bovendien voedt de anticipatie op Cruks 2.0, met nog strengere beperkingen, de zorg dat spelers nog minder geneigd zullen zijn binnen het gereguleerde aanbod te blijven. Dit kan de drempel verlagen voor het zoeken naar methoden om Cruks opheffen, waarmee de poort naar buitenlandse casino’s nog verder opengezet wordt.

Deze situatie benadrukt de noodzaak van een evenwichtige benadering in de regulering van gokken. Terwijl de intentie achter de reguleringen gericht is op het beschermen van consumenten en het voorkomen van gokverslaving, kan een te strenge aanpak paradoxale effecten hebben.

Moeten de inwoners van Den Helder zich zorgen maken?
Bij het overwegen van de toekomst van gokken in Den Helder, is het noodzakelijk om een evenwichtige en objectieve houding aan te nemen. Hoewel er zorgen bestaan over het Cruks omzeilen en de toename van illegale gokactiviteiten, lijkt Den Helder niet direct op weg naar een crisis. De nationale en lokale inspanningen om een verantwoord gokklimaat te handhaven, suggereren dat er aandacht is voor zowel entertainment als bescherming van kwetsbare groepen.

Er is geen onmiddellijke noodzaak voor de inwoners van Den Helder om zich zorgen te maken over een toename in gokverslaving. Een proactieve houding van zowel de regelgevers als de lokale gemeenschap, gericht op het monitoren en bijsturen waar nodig, lijkt te werken. De focus moet blijven liggen op het vinden van een balans tussen het aanbieden van gokvermaak en het waarborgen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat zijn de proactieve maatregelen om gokverslaving te identificeren?
Bij de herkenning van gokverslaving is direct ingrijpen het meest belangrijke, waarbij het netwerk van familie en vrienden een sleutelrol speelt in het motiveren van de betrokkene om hulp te gaan zoeken. Professionele hulpverlening, door instellingen gespecialiseerd in verslavingszorg zoals Jellinek en de GGZ, biedt de noodzakelijke ondersteuning en behandeling. Deze organisaties werken samen met de omgeving van de verslaafde aan een geïntegreerde aanpak om het herstel te bevorderen. Het belang van onmiddellijke actie kan niet genoeg benadrukt worden; het maakt een significant verschil in het herstelproces en vergroot de kans op succesvolle overwinning van de verslaving.