DEN HELDER - Den Helder heeft alsnog een officiële melding gekregen van Kick Out Zwarte Piet, die aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Demonstreren is een grondrecht dat moet worden gerespecteerd. De gemeente kan dan ook niet anders dan de demonstratie toestaan. Wel worden aan de demonstranten een aantal voorwaarden gesteld. Zodat er een goede balans ontstaat tussen het vieren van een kinderfeest en het respecteren van het grondrecht van de demonstranten. Zo mogen er bijvoorbeeld geen geluidsversterkers worden gebruikt (geen megafoon) en er wordt een specifieke locatie op Willemsoord aangewezen. De demonstranten geven zelf aan niet te zullen provoceren.

Burgemeester Koen Schuiling: “Ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die oproepen tot een verbod van demonstratie. Echter, daar zal je heel zwaarwegende redenen voor moeten hebben. Uitgangspunt is dat we de uitoefening van dit grondrecht moeten faciliteren.

In de voorbereiding is dit scenario besproken met de organisatie van de intocht en de politie. We zijn daar op voorbereid en stellen alles in werking om de Sinterklaasintocht een feest te laten zijn voor kinderen. Ik heb er begrip voor dat niet iedereen geconfronteerd wil worden met een demonstratie in het bijzijn van kinderen. Om die redenen zijn er genoeg andere plekken waar (groot)ouders met hun kinderen het feest kunnen bijwonen.”

Voor meer informatie volgt u de facebookpagina van de gemeente Den Helder.