DEN HELDER - Heb je gemerkt dat een van je collega's zich de laatste tijd vaak ziek meldt? Misschien zijn de prestaties of houding veranderd en maak je je zorgen dat ze met iets ernstigs worstelen. Als werkgever kan overmatig ziekteverzuim de productiviteit en het moreel schaden. Het goede nieuws is dat er constructieve manieren zijn om werknemers die vaak afwezig zijn te ondersteunen, via een proces dat verzuimbegeleiding wordt genoemd. Deze aanpak kan onderliggende problemen blootleggen, werknemers weer in contact brengen met hun werk en hen weer op de rails krijgen. Lees verder om te ontdekken hoe verzuimbegeleiding zowel werknemers als werkgevers ten goede komt.

Wat is verzuimbegeleiding?

Bij verzuimbegeleiding spreekt een werkgever met een werknemer over diens aanwezigheidsproblemen op een ondersteunende manier. Het doel is om de onderliggende oorzaken van het verzuim te begrijpen en oplossingen te vinden om de situatie te verbeteren. Bij verzuimbegeleiding doe je niet alles zelf. Er zijn namelijk ook taken die je moet laten doen door bijvoorbeeld een arbodienst.

Hoe verzuimbegeleiding kan helpen

Verzuimbegeleiding kan zowel werknemers als werkgevers helpen. Voor werknemers biedt het begeleiding en ondersteuning om uitdagingen te overwinnen die de aanwezigheid op het werk beïnvloeden. Voor werkgevers helpt het om de kosten en het productiviteitsverlies als gevolg van buitensporige afwezigheden te beperken.

Onderliggende problemen identificeren

Verzuimbegeleiding is gericht op het vaststellen van de onderliggende oorzaken van de afwezigheid door middel van vertrouwelijke gesprekken met werknemers. Persoonlijke problemen, gezondheidsproblemen, ontevredenheid over het werk en andere factoren kunnen een rol spelen. Het identificeren van deze onderliggende problemen is de eerste stap naar het vinden van oplossingen.

Verbeterplannen ontwikkelen

Zodra de problemen zijn vastgesteld, werken adviseurs samen met werknemers aan aangepaste plannen om de aanwezigheid te verbeteren. Deze plannen kunnen bestaan uit het aanpassen van werkuren of taken, doorverwijzing naar behandelingsprogramma's of het aanbieden van kinderopvang of vervoer. Het doel is om belemmeringen weg te nemen waardoor werknemers niet regelmatig komen werken.

Vooruitgang opvolgen

Verzuimbegeleiders houden regelmatig contact met werknemers om hun vooruitgang te controleren en indien nodig extra ondersteuning te bieden. Ze kunnen vervolgvergaderingen plannen, werknemers bellen of een bericht sturen en aanwezigheidsrapporten bekijken om ervoor te zorgen dat de verbeterplannen effectief zijn. De plannen kunnen op elk moment worden herzien op basis van de feedback van werknemers of als er problemen blijven bestaan met het ziekteverzuim.

De juiste verzuimbegeleider vinden

Er zijn een aantal dingen die je zelf kan doen. Denk hierbij aan het voeren van gesprekken of het maken van een plan om terug te keren op de werkvloer. Deze taken kan je bijvoorbeeld bij de teamleider neerleggen. Maar het is ook verplicht om je te laten bijstaan door deskundigen. Hierbij werk je samen met een arbodienst. Wil je graag een passende arbodienst vinden die jou kan helpen met de verzuimbegeleiding? Vind hier de juiste verzuimbegeleiding en zorg voor een veilige en gezonde werkplek.