In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. De aanloop daarnaartoe wordt de energietransitie genoemd. De gemeente Den Helder heeft hiervoor een transitievisie opgesteld, die elke vijf jaar zal worden geactualiseerd. Deze transitievisie is bedoeld voor alle inwoners, bedrijven, scholen en instellingen van Den Helder. Daarnaast heeft men ook in de Omgevingsvisie rekening gehouden met duurzame warmte in de gemeente Den Helder.


Isoleren om minder te hoeven stoken

Ons aardgasnetwerk gebruiken we hoofdzakelijk om te verwarmen. Al dat stoken is echter niet goed voor het milieu en evenmin voor de portemonnee. Steeds vaker kiezen mensen daarom voor vloerisolatie van HomeQgo zodat het probleem van een (te) koud huis bij de bron wordt aangepakt. Met goede vloerisolatie kun je voorkomen dat er tocht langs de vloer ontstaat. Hierdoor hoef je de (vloer)verwarming minder hard te laten werken en dat scheelt in de kosten. Het zoveel mogelijk inzetten op isolatiemaatregelen om energiegebruik te beperken is één van de uitgangspunten van de gemeentelijke transitievisie.

Groot aantal corporatiewoningen

Met bijna 46 procent ligt het aantal corporatiewoningen in de gemeente Den Helder boven het landelijk gemiddelde. Het zijn woningen van Woningstichting Den Helder en Woontij, waarvan het merendeel zich bevindt in de wijken De Schooten en Nieuw Den Helder-Oost. Het zijn sociale huurwoningen en in deze wijken bestaat ook het grootste gevaar voor de zogenoemde energiearmoede. Voor De Schooten onderzoekt de gemeente Den Helder de mogelijkheden voor een collectief warmtenet. In andere woningen is het plaatsen van een warmtepomp de meest voor de hand liggende keuze. Veel hangt daarbij af van het bouwjaar van de woning en de mate van isolatie.

Kansenbuurten

Op basis van de buurttypen heeft de gemeente Den Helder enkele jaren geleden een eerste inschatting gemaakt van de mogelijke volgorde waarin buurten aardgasvrij zouden kunnen worden. Hierbij zijn zogenoemde kansenbuurten geformuleerd. Dit zijn buurten waar kansen liggen voor een warmtenet, omdat een potentiële bron in de buurt ligt. Deze buurten bevinden zich allemaal in het noordoostelijke deel van de gemeente. Als alles naar wens verloopt, zouden vóór 2030 de eerste huishoudens hier definitief van het gasnet afgekoppeld kunnen worden. Het overgrote deel van de gemeente bestaat echter uit uitdagingsbuurten. Dit zijn buurten met woningen uit veel verschillende bouwperioden of buurten waar meer dan de helft van de woningen is gebouwd vóór 1945. Vaak betreft het woningen waar een goede isolatie zeer kostbaar is.