DEN HELDER - Elk jaar krijgt de gemeente een bedrag om zwerfafval tegen te gaan. Deze vergoeding bestaat uit € 1,18 per inwoner, dus reken maar uit. Deze ruim zestigduizend euro is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij hun zwerfafvalaanpak.

Daarbij kunnen we de ideeën en hulp van onze inwoners goed gebruiken. Het gaat namelijk om nieuwe manieren/ een verfrissende aanpak. Dáár is deze vergoeding voor bedoeld. Heb jij een idee om zwerfafval binnen onze gemeente tegen te gaan of organiseer jij zelf, je vereniging of je buurt een actie? Grijp dan nu je kans! Je kunt je plan indienen tot 2 februari. Stuur een mail naar m.markus@denhelder.nl en meld je/jullie idee aan.

Wat we willen weten is: inhoud van het project, de kosten en de periode. Graag ook naam, adres en telefoonnummer doorgeven. Alle ingediende projecten vormen samen met de gemeentelijke ideeën het totaal. Deze complete aanvraag wordt na indiening beoordeeld door NederlandSchoon en Nedvang. Na goedkeuring wordt de Zwerfafvalvergoeding toegekend en kunnen de projecten uitgevoerd worden!

Voor meer informatie lees het magazine op de site van NederlandSchoon.