DEN HELDER - Twaalf inwoners van Den Helder kregen ter gelegenheid van Koningsdag een koninklijke onderscheiding. Elf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun lange en bijzondere inzet voor de samenleving.


Burgemeester Jan de Boer reikte deze uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen op dinsdag 26 april van 09.30-12.00 uur in de stadshal van theater de Kampanje. Eén inwoner wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Deze laatste wordt niet door de burgemeester uitgereikt, maar diezelfde dag in Den Haag door de Minister van Defensie uitgereikt.

Twee jaar lang kon de lintjesregen niet fysiek plaatsvinden vanwege corona. De burgemeester ging persoonlijk langs bij de decorandi om de versierselen te overhandigen. ‘Ik ben blij dat het dit jaar wel weer kan. Het is gedenkwaardig voor alle onderscheiden Nieuwediepers om dit bijzondere moment met elkaar te beleven.’

De volgende personen krijgen een koninklijke onderscheiding:

Mevrouw J. van ’t Hert-Dijkman

Mevrouw Van ’t Hert-Dijkman was van 1976 tot 1995 lid van de feestcommissie van Marine Watersport Vereniging (MWV) in Den Helder. Zij organiseerde daar feestavonden met bingo’s en de maaltijden. Zij is ook al 42 jaar secretaris van gymvereniging WGW Recreatiesport. Behalve de secretariële werkzaamheden verzorgt zij onder meer de bingoavonden. Sinds 2000 werkt zij als vrijwilliger bij Tafeltje Dekje, waarvoor zij de maaltijden rondbrengt. Er kan altijd een beroep op haar worden gedaan om in te vallen voor andere vrijwilligers. Ook vervangt ze de leidinggevende als daarom wordt gevraagd.

De heer P.J. Jonkheer

De heer Jonkheer is als vrijwilliger jarenlang betrokken bij Schaakclub MSC (Morphy Schaakmat Combinatie). Van 1985 – 2000 was hij daar bijvoorbeeld bestuurslid, voorzitter, secretaris, wedstrijdleider en jeugdleider. Ook hielp hij mee met het organiseren van interne schaakcompetities. Van 1990 - 2020 organiseerde hij de jaarlijkse schaaktoernooien voor bassischolen. Daarnaast gaf hij wekelijks schaakles aan de leerlingen op de basisscholen.

De heer A.N. Benschop

De heer Benschop is, net als de heer Jonkheer, jarenlang vrijwilliger geweest bij Schaakclub MSC (Morphy Schaakmat Combinatie). In de periode van 1982 – 2013 is hij verschillende keren bestuurslid, voorzitter en wedstrijdleider geweest van deze schaakvereniging. Ook organiseerde hij interne schaakcompetities aan het einde van het schaakseizoen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Van 1979 – 2020 organiseerde hij de schaaktoernooien voor basisscholen. Ter voorbereiding op het toernooi gaf de heer Benschop schaakles aan de leerlingen van deze scholen.
Gezien de grote inzet van de heren Jonkheer en Benschop, en de overeenkomsten in de vrijwilligerswerkzaamheden, is de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding een duo-aanvraag geworden.

Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch

Mevrouw Turnhout-van den Bosch is van 2009-2014 namens het CDA wethouder geweest, achtereenvolgens van Havenzaken en Economische Zaken (2009-2010) en van Onderwijs, Volksgezondheid, WMO, Maatschappelijke Opvang, Kunst en Cultuur, Sport, Jeugd en Dierenwelzijn (2010-2014). Zij was ook bestuurslid en penningmeester van het CDA, afdeling Den Helder, raadslid en fractievoorzitter van het CDA. Van 2003-2007 was zij bestuurslid van de Stichting Openbare Bibliotheek Den Helder. Sinds 2015 is zij lid van de Raad van toezicht bij de KopGroep Bibliotheken. Daar zet zij zich onder andere in voor de transformatie van de bibliotheek naar een sociale ontmoetingsplaats en een podium voor culturele uitwisseling en opvoeding. Tevens is zij voorzitter van de Kunstuitleen Den Helder, waar zij zich inzet voor het voortbestaan van de Kunstuitleen. Zij organiseert exposities en lezingen over kunst. Met ingang van 2016 is zij vicevoorzitter van de Raad van toezicht bij Scholen aan Zee te Den Helder, met een grote betrokkenheid en een groot hart voor alle aspecten en belangen van goed onderwijs in Den Helder. Zij toont dat op alle momenten en plaatsen waar en wanneer het mogelijk is door de school te ondersteunen en te promoten. Dat doet ze ook buiten haar formele rol als lid van de Raad van Toezicht.

De heer J. Raaijmakers

De heer Raaijmakers heeft tot 2004 zijn eigen bloemenwinkel gerund als zelfstandige. Daarnaast is hij al vanaf 1957 beheerder en bestuurslid van de R.K. Begraafplaats Sint Jozef te Den Helder. Al 65 jaar is hij verantwoordelijk voor het algehele beheer van de begraafplaats: hij delft en onderhoudt de graven, ruimt de oude graven, verzorgt het groenonderhoud en de tegelpaden. Tevens begeleidt hij nabestaanden en organiseert de jaarlijkse lichtjesloop.
In maart 2020 raakte hij, tijdens graafwerkzaamheden, met zijn benen bekneld onder de graafmachine. Vanuit heel Den Helder werd hij toen verrast met kaarten en presentjes. Inmiddels is hij redelijk goed hersteld en heeft hij zijn activiteiten weer voortgezet.

Mevrouw E.P.M. Koomen-Fontein

Mevrouw Koomen-Fontein is van 1984 tot 1999 vrijwilliger geweest bij de Reddingsbrigade Den Helder, waar zij ondersteuning bood bij de werkzaamheden tijdens evenementen. Zij zette zich onder ander in voor de zwemvierdaagse, waar zij optrad als jurylid en zorgde voor de medaillevoorraad. Daarnaast is zij 27 jaar vrijwilliger geweest bij de Zonnebloem, afdeling Den Helder-De Schooten. Daar vervulde zij de functie van bezoekvrijwilliger en was zij medeorganisator van uitstapjes. Sinds 1993 is zij vrijwilliger bij de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder. Hier treedt zij op als gastvrouw. Bovendien heeft zij zich jaren ingezet voor de patiëntenbibliotheek en heeft zij bijgedragen aan het opzetten van een kinderbibliotheek.

De heer P.M.M. Offermans

De heer Offermans is al bijna 50 jaar vrijwilliger. Hij is begonnen als bestuurslid van de vakbond VBZ/VBM, waarna hij in 1983 hoofdbestuurslid werd van deze vakbond. Hij gaf hier voorlichting over onder andere de arbeidsvoorwaarden aan het burgermarinepersoneel. Daarna werd hij secretaris van de vakbond CNV, afdeling Tour Noord-West, waar hij deelnam aan het cao-overleg voor de chauffeurs. Als voorzitter van de Vereniging De Vrije Vogels Midwoud was hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het verenigingsterrein met 210 kampeerplaatsen en alle faciliteiten. Daarnaast was hij eindverantwoordelijk voor alle sportieve en culturele activiteiten. In 2007 werd hij voorzitter van de Bewonersvereniging Nieuwe Diep te Den Helder/Julianadorp. Hij beheerde ook het wijksteunpunt De Verbinding in Julianadorp, waar activiteiten en maaltijden worden aangeboden aan de buurtbewoners. Hij is eveneens nauw betrokken geweest als vrijwilliger bij Handicamp Outdoor Overijssel te Nijverdal. Hij organiseerde jaarlijkse meerdere reizen en vakanties voor mensen met een beperking en begeleidde deze ook. Van 2008 tot 2017 was hij vrijwilliger bij de Duchenne Heroes Week. Hij
Zorgde voor de catering tijdens de jaarlijkse fondsenwervingsweek in de vorm van een mountainbiketocht en verplaatste dagelijks het kamp naar de volgende camping. In 2013 werd hij vrijwilliger bij het ontmoetingscentrum Resto Samenzijn te Julianadorp. Hier fungeert hij als beheerder van en kok bij het restaurant. Hij organiseert daarnaast de activiteiten en zorgt voor de verhuur van de locatie. Sinds 2017 is hij lid en voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein te Den Helder. Met deze functie stopt hij nu.

Mevrouw K. Bootsman

Mevrouw Bootsman is in het dagelijks leven werkzaam als directiesecretaresse bij de Stichting Omring. Daarnaast is zij ook nog veelvuldig vrijwillig actief. Al 34 jaar is zij lid en trainster van Basketbalvereniging BV Den Helder. Na haar actieve loopbaan als speelster, is zij trainster geworden. Niets is haar teveel en de vereniging kan altijd een beroep op haar doen. Ook organiseert zij al 25 jaar het schoolbasketbaltoernooi voor alle lagere scholen in Den Helder. Zij zorgt voor het programma en treedt zelf ook op als scheidsrechter gedurende het driedaagse toernooi. Sinds 2000 is zij hoofd van de organisatie van de Benjamintoernooi-Commissie en schrijft ook zelf de sportverenigingen aan in de Kop van Noord-Holland. Sinds 2000 is zij hoofd van de organisatie van de Benjamintoernooi-Commissie en schrijft ook zelf de sportverenigingen aan in de Kop van Noord-Holland. Als de inschrijvingen binnen zijn, maakt zij de maandprogramma’s. Zij zorgt eveneens voor de aanwezigheid van de scheidsrechters en is zelf ook op de wedstrijddagen aanwezig. Mevrouw Bootsman maakt al jarenlang onderdeel uit van diverse activiteitencommissies. Denk hierbij aan het organiseren van een loterij voor de jeugd, het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, seizoenopening, afsluiten van het seizoen, verkoop van narcisbollen etc.

De heer D. Stam

De heer Stam is van 1972 tot 2021 (49 jaar) vrijwilliger geweest bij de Tafeltennisvereniging Noordkop te Den Helder, waar hij optrad als barbeheerder en als wedstrijdsecretaris/-leider en de zaalindeling deed. Samen met zijn echtgenote zorgde hij voor de schoonmaak van de accommodatie. Van 1992 tot 2020 was hij vrijwilliger bij de Stichting ter Bevordering van Tafeltennis in Den Helder. Hij was verzorger voor het damesteam, organiseerde de kantinewerkzaamheden, beheerde het materiaal en wierf de sponsoren. Tijdens Europacup wedstrijden was hij zowel chauffeur, gastheer en begeleider. De laatste dertien jaar is hij ook nog vrijwilliger geweest bij het Den Helder Maritiem dat topsportevenementen organiseert. Hier was hij gastheer en werd hij later hoofd van de ontvangstruimte.

Mevrouw D.E. Pater

Mevrouw Pater heeft drie raadsperiodes achtereen zitting genomen in de gemeenteraad van Den Helder: van 11 maart 2010 tot 29 maart 2022. Achtereenvolgens voor de partijen Trots op Den Helder, de Stadspartij Den Helder en als laatste voor de fractie Beter voor Den Helder. In die twaalf jaar heeft zij veel werk gedaan. Niet alleen achter de schermen, maar ook op de voorgrond. Ze was een enthousiaste en kundige organisator en aanjager van een aantal raadsinformatie-avonden. Dit zijn tijdrovende klussen geweest die geleid hebben tot zeer informatieve en leerzame avonden, waarin de onderwerpen zeer concreet werden belicht. Vanwege haar inzet heeft zij, tijdens de afscheidsraad van 29 maart jl., ook de zilveren erepenning van de gemeente Den Helder mogen ontvangen.

De heer F.C. Klut

De heer Klut is acht aaneengesloten periodes lid van de gemeenteraad Den Helder geweest, dus sinds 1990. Wat hij in deze bijzonder lange periode heeft gedaan als raadslid is letterlijk en figuurlijk te veel om op te noemen. Heel veel op het gebied van het sociale domein, want opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving zit hem in het bloed. Hij staat zeer dicht bij de inwoners van de gemeente in het algemeen en van de Visbuurt in het bijzonder. Daarnaast is zijn leven ook beheerst door water, en dat in zeer brede zin. In zijn werk varend in een onderzeeër, maar ook als duiker. Ook met drinkwater heeft hij zich bemoeid. Op het Julianaplein staat al jaren het ‘Kraantje Klut’, een tappunt om je flesje of bidon met drinkwater te kunnen vullen. Zo’n beetje alle vormen van water gehad hebbende, heeft hij zich vervolgens verdiept in waterstof. De afgelopen jaren was de heer Klut ook de nestor van de raad. Een rol die hem natuurlijk afging. Vanwege zijn tomeloze inzet heeft hij, tijdens de afscheidsraad van 29 maart jl., ook de zilveren erepenning van de gemeente Den Helder mogen ontvangen.

De heer Philippus Jongejan

Er wordt in Den Haag een decoratie uitgereikt door Minister van Defensie, mevrouw Kajsa Ollongren. Vanwege de verbondenheid met dit ministerie heeft zij het voorrecht hem te decoreren. Zij decoreert de heer Philippus Jongejan tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.