DEN HELDER - Hoewel er af en toe een buitje valt, komt onze natuur nog steeds veel water tekort. Bij droogte is er ook een grotere kans op een natuurbrand. Zo’n brand kan zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode dan ook extra alert. En bij een melding van een natuurbrand rukken er direct meer voertuigen uit.

Wat kunt ú doen?
Allereerst: ga gerust op pad! Geniet van de natuur maar voorkom vuur. Zo doe je dat:
• Meld verdachte zaken meteen via 112;
• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken;
• Parkeer op parkeerterreinen en in parkeervakken;
• Houd je aan de lokale regels voor open vuur;
• Doof rookwaren volledig en houd je aan rookverboden.

Wat doet de brandweer?
Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden besteden zij onder meer aandacht aan:
• Een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden;
• Aanwezigheid van bluswater;
• Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen;
• Een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om beginnende branden op te sporen.

En als er toch brand in de natuur is?
• Blijf kalm;
• Probeer niet zelf de brand te blussen;
• Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom;
• Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt;
• Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Meer weten? www.brandweer.nl/brandveiligheid