JULIANADORP - In 2018 kreeg een deel van het Breewijd een vrijliggend fietspad. Eind deze maand start de aanleg van het laatste deel. Tussen de rotonde Breewijd/Zuiderhaaks en de bocht Breewijd/Zuidwal komt ongeveer 400 meter nieuw vrijliggend fietspad.


Het fietspad langs de Breewijd sluit straks aan op het zuidelijker gelegen, interne fietspadennetwerk van Julianadorp.

Aannemer Gerb. Min B.V. begint maandag 21 februari met het verwijderen van het groen. Twee bomen en ander groen (bosplantsoen) moet plaatsmaken voor het nieuwe fietspad. Deze worden op een later moment gecompenseerd door de aanplant van vijf nieuwe bomen (eiken). Als het groen is verwijderd, volgt de fundering en daarna de asfaltlaag voor het fietspad.

De aanleg van dit fietspad kost ongeveer € 260.000,-. Hiervan is 70% gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.

Het verkeer zal weinig hinder ondervinden van de aanleg. Alleen tijdens het maken van de aansluiting bij Vogelzand zal er overlast zijn.

De aanleg maakt deel uit van het uitvoeringsplan Fietsvisie Den Helder 2020. Daarin staat hoe de fietsinfrastructuur verbetert en opgewaardeerd wordt. Met het aantrekkelijker en veiliger maken van fietspaden willen we het fietsen in de stad stimuleren.