DEN HELDER - De uitstroom van bijstandsgerechtigden neemt flink toe. Dat komt omdat er veel vacatures zijn en omdat het team participatie van de gemeente de vacatures goed kunnen matchen aan mensen. Dat maakt dat het aantal mensen die een bijstand ontvangen nu lager is dan voor de coronaperiode. Aan het begin van de coronaperiode stond de teller op 1584 mensen. Op het hoogste punt was dat 1670. En nu geeft de teller 1582 aan.

Door het vinden van een baan hebben mensen niet langer bijstand nodig. Den Helder komt met een 3,6% zelfs onder het landelijk gemiddelde van 3,7% aan bijstandsgerechtigden in verhouding tot het aantal werkende inwoners. Pieter Kos, wethouder werk en inkomen : “Dit laat echt een trendbreuk zien. We zien een stijgende uitstroom van mensen in de bijstand. Dat is voor iedereen winst. Voor de mensen die nu zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en daarmee hun levensgeluk verbeteren. En voor werkgevers die zitten te springen om mensen en nu hun vacatures beter gevuld kunnen krijgen.”