DEN HELDER - Wie volgend jaar een evenement of publieksactiviteit in Den Helder wil organiseren en een financieel steuntje in de rug nodig heeft, kan bij de gemeente een financiële bijdrage aanvragen. Aanvragen voor evenementensubsidie moeten vóór 1 oktober 2020 bij de gemeente binnen zijn. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hebben een grotere kans op een bijdrage in de kosten.

De regels voor evenementensubsidies zijn gewijzigd. De nieuwe regels gelden voor aanvragen evenementensubsidie voor 2021. Op onze gemeentelijke website staat hoe men evenementensubsidie kan aanvragen. Daar staan ook de nieuwe ‘Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020’ en de bijbehorende nadere regels. Vanaf 1 september kan men de evenementensubsidie aanvragen.

Wethouder Kees Visser: ‘Door corona is dit jaar helaas een aantal evenementen niet doorgegaan. Hopelijk zal dat in 2021 wel weer allemaal mogelijk zijn. Voor het jaar 2021 is ruim € 140.000 beschikbaar. We hopen op veel mooie evenementen in 2021 in Den Helder.’

De gemeente ondersteunt niet alleen bestaande initiatieven maar daagt ook organisaties uit om nieuwe evenementen of activiteiten te ontwikkelen. En dan vooral gericht op de maritieme-, techniek- of energiesector. Ook blijft het mogelijk voor culturele, sportieve of andere vermakelijke evenementen of publieksactiviteiten evenementensubsidie aan te vragen, als dat noodzakelijk is voor het laten plaatsvinden ervan.

Meer informatie
Voor meer informatie over de evenementensubsidie kunt u contact opnemen met Mary Laan, beleidsadviseur Vrijetijdseconomie, telefoonnummer 14 0223 of e-mail m.laan@denhelder.nl.