DEN HELDER - De inzameling van huishoudelijk afval in Stad binnen de Linie gaat veranderen. Restafval en plastic, blik en drinkpakken (PBD) worden samen ingezameld in ondergrondse containers en daarna nagescheiden. Dit houdt in dat HVC na het ophalen van het afval de PBD uit het restafval haalt om te recyclen. Daarnaast kunnen bewoners van hoogbouw hun groente, fruit en etensresten (GFE) straks kwijt in een verzamelcontainer.


Deze nieuwe manier van inzamelen is anders dan eerder aangekondigd, aldus de gemeente Den Helder. Er komen geen aparte verzamelcontainers voor PBD, omdat de praktijk (in andere steden) uitwijst dat daarin vaak ander afval wordt gegooid. Als er teveel materiaal in zit dat er niet in thuishoort, wordt een hele vracht afgekeurd. Het gevolg is dat een lading plastic, blik en drinkpakken niet kan worden gerecycled en dat extra kosten worden gemaakt. Daardoor loont het meer PBD samen met restafval in te zamelen en pas daarna te scheiden.

Voordelen
Voor de inwoners van de Van Galenbuurt, ’t Oostsloot, Centrum, Visbuurt, Sluisdijkbuurt, Grachtenbuurt, Willemsoord en Haventerrein betekent het dat de inzameling van plastic in zakken verdwijnt. Daarmee behoort de overlast van weggewaaide en door vogels kapot gepikte plasticzakken tot het verleden. Bewoners van laagbouw hebben nog een voordeel. Ze kunnen hun restafvalbak inleveren en hebben daardoor een bak minder bij hun huis staan. Vaak hebben woningen in deze wijk weinig buitenruimte en die kunnen ze dan beter benutten.

GFE-container voor hoogbouw
De bewoners van appartementen, bovenwoningen en flats kunnen hun groente-, fruit- en etensresten voortaan scheiden. Ze kunnen hun GFE kwijt in cocons, dat zijn bovengrondse verzamelcontainers. Bewoners van laagbouw houden hun GFT-bak.

Extra containers papier
Om de inzameling van oud papier makkelijker te maken komen er in Stad binnen de Linie vijf nieuwe verzamelcontainers bij.

Locaties containers
De komende maanden bekijken we op welke plekken we alle containers willen plaatsen. Na de zomer krijgen bewoners in de wijk een brief waarin staat van welke containers zij gebruik gaan maken. Later volgt nog een brief als er een definitief besluit over de locaties is genomen.

Start begin 2024
Wij verwachten begin volgend jaar te kunnen beginnen met het plaatsen van de containers, de uitgifte van de toegangspasjes en het inleveren van de restafvalbakken.