DENHELDER - Woensdag 15 mei 2019 bieden burgemeester en wethouders de Kadernota 2020-2023 aan de gemeenteraad aan. In deze Kadernota staan de concrete plannen van het college voor het komende jaar, met een doorkijk tot 2023. De ambitie van Den Helder is ook om de financiën op orde te hebben. De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit Den Helder tot stand gekomen.

De Kadernota 2020-2023 bevat een vertaling van de belangrijkste prioriteiten uit het collegeprogramma 2018-2022. Het college wil graag investeren in een meer vitale, leefbare en zorgzame gemeente. Het bevorderen van de werkgelegenheid, versterken van het stadshart en het verbeteren van de haven zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. We maken keuzes en als het nodig is stellen we geld beschikbaar. Den Helder is ook de plek voor goede zorg en dat steuntje in de rug op zoek naar een baan. Hier zetten wij ons voor in. Dat vinden wij belangrijk voor een beter Den Helder.

Kees Visser, wethouder Financiën: “We blijven investeren in de toekomst van onze stad. Zo gaan we verder met de renovatie van het stadshart en de ontwikkeling van Willemsoord. Daarbij stimuleren we de werkgelegenheid en verstevigen we de positie van de haven. Ook het ondersteunen van kwetsbare jongeren is een speerpunt voor de komende jaren. En we investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Kortom: ambitieuze én realistische plannen die passen bij de trends en ontwikkelingen in Den Helder.”

Gemeenteraad besluit over Kadernota
De gemeenteraad besluit of de voorstellen in de Kadernota daadwerkelijk uitgevoerd worden. Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad, in juli 2019, gaat het college aan de slag om de plannen te verwerken in de begroting. In 2020 starten we met de uitvoering van de diverse voorstellen. De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en te vinden op www.denhelder.nl/kadernota.