DEN HELDER - Asbestsanering is nodig voor een kleedkamergebouw op Sportpark De Linie. Zo blijkt uit een onderzoek voorafgaand aan sloop van de ruimte. Vrijdag 10 mei werd geconstateerd dat er een mogelijke asbestbesmetting heeft plaatsgevonden in het kleedkamergebouw op sportpark De Linie.


Afgelopen maandag 13 mei is bevestigd dat dit inderdaad het geval is. De gemeente heeft onmiddellijk maatregelen getroffen. De sloten zijn direct vervangen en de buitendeuren zijn voorzien van tape met “Verboden toegang Asbest”. Alle huurders en gebruikers van het sportpark zijn op de hoogte gebracht.

Volgende week wordt duidelijk welke maatregelen er genomen moeten worden voor de asbestsanering.

Wethouder Sport, Peter de Vrij: “Het is goed dat we dit onderzoek nog voor de sloop hebben gedaan. Nu weten we dat er asbest is en kunnen we daar rekening mee houden. Asbest wordt pas een risico als asbesthoudend materiaal wordt verwijderd of bewerkt. Bovendien was de ruimte al lange tijd afgesloten en niet meer in gebruik.”

Het kleedkamergebouw was sinds 2017 niet meer in gebruik. En staat op de nominatie te worden gesloopt. Het kan zijn dat hierdoor de sloop van het gebouw vertraging oploopt.