DEN HELDER - Vanaf 10 september gaan we op diverse locaties aan het werk met onderhoud aan het asfalt. De uitvoering is in handen van aannemer KWS. Welke wegen aan de beurt zijn, bepalen we aan de hand van inspecties. Het kan ook voorkomen dat na de winter schades ontstaan. Veelal wordt dat ook gerepareerd.

Op onderstaande wegen gaan we aan het werk (wijzigingen voorbehouden):

Julianadorp
- Rotonde Zuiderhaaks/Schoolweg (11-09 tot 14-09)
- Fietspad Wierbalg (10-09 tot 14-09)
- Rotonde Zuidwal/Boterrug/Zwanenbalg (11-09 tot 13-09)
- Boterrug nabij de rotonde met de Langevliet (20-09 tot 21-09)
- Zuiderhaaks nabij rotonde met de Langevliet (4-10 en 5-10)

Den Helder
- Hoofdgracht, dit wordt deels in de nacht uitgevoerd (17-09 tot 26-09)
- Industrieweg, dit wordt deels in de nacht uitgevoerd (24-09 tot 26-09)
- Fabrieksgracht (19-09 tot 21-09)
- Voetpad en parkeerplaats bij hondenvereniging Quelderduyn (14-09 tot 27-09)
- Grasdijk (nog niet ingepland)

De werkzaamheden vinden zo veel mogelijk overdag plaats tussen 07.00 en 16.00 uur. Vertragingen en hinder zijn niet uitgesloten. Buiten deze werktijden om is de weg open. Ter plaatse worden omleidingsroutes en vooraankondigingen geplaatst. De Industrieweg en de Hoofdgracht worden in de nacht uitgevoerd tussen 19.00 en 06.00 uur de volgende morgen. Dit is een bewuste keuze geweest om hinder zo veel mogelijk te beperken.

Een weg is maximaal drie dagen afgesloten. Is de verwachting dat u overlast kan hebben van de werkzaamheden, dan wordt u vooraf benaderd door de aannemer en de toezichthouder van de gemeente. Heeft u vragen over een van de werken? Neemt u dan contact op via het algemene nummer van de gemeente:14 0223.

Op www.nhbereikbaar.nl staan alle actuele en binnenkort te verwachten afsluitingen. Deze handige site geeft een overzicht van alle wegwerkzaamheden in en rond Noord-Holland.