DEN HELDER - Tijdens het nieuwjaarsontbijt voor ondernemers vorige week donderdag, is het startsein gegeven voor de samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en de ondernemersvereniging Kooypunt. Het ondertekenen van dit convenant betekent dat zij een bijdrage leveren aan het schoon, heel en veilig maken en houden van het bedrijventerrein Kooypunt.

Wethouder Heleen Keur heeft namens het gemeentebestuur het convenant ondertekend. “Mooi dat we als ondernemingsvereniging Kooypunt, politie, brandweer en gemeente de eerste stap hebben gezet richting het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zo werken we samen aan een aantrekkelijke vestigingsplek.”

Wat houdt het in?
De betrokken partijen hebben regelmatig overleg met elkaar om het doel te bereiken. Ook houden zij een schouw op het terrein. Voor een vliegende start is het van groot belang dat er voldoende enquêtes door de gevestigde ondernemers op het Kooypunt worden ingevuld. De uitkomst vormt de nul-meting. Dat wordt gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving op het bedrijventerrein. Deze enquête kan opgevraagd worden via n.t.sas@denhelder.nl.