DEN HELDER - Hans Huibers (61), landelijk partijvoorzitter van het CDA, en Kees Boelema Robertus zijn door Beter voor Den Helder, VVD en het CDA benoemd als formateurs. Huibers heeft veel ervaring met formatieprocessen. Vier jaar geleden was hij in twee fases ook verantwoordelijk voor de totstandkoming van de huidige coalitie in Den Helder, die voor het eerst in lange tijd voor een zekere stabiliteit in de bestuurlijke verhoudingen heeft gezorgd. In de tweede fase was hij, samen met Kees Boelema Robertus, formateur.


Als informateur rondde Boelema Robertus zijn opdracht afgelopen vrijdag af en overhandigde zijn advies aan de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder. Zijn advies was om een team formateurs te benoemen die een breed formatieproces starten in de vorm van een startconferentie. Aan dit advies is met deze benoemingen voldaan.

Huibers en Boelema Robertus krijgen dus nu opnieuw de opdracht om voor niet alleen een stabiel, maar ook een kwalitatief sterk college te zorgen, dat op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen.

De rol van de formateurs is onder meer het leiden van gesprekken tussen beoogde coalitiepartners. Tijdens het formatieproces worden daarnaast afspraken gemaakt over de inhoud van het bestuursakkoord en de voordracht van wethouders.