DEN HELDER - Gemeente Den Helder maakt het volgende bekend over het aanleggen van drainage langs het fietspad aan de Doggervaart:

In de week van 8 oktober (week 41) wordt gestart met de aanleg van drainage langs het fietspad aan de Doggersvaart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer fa. A. Sneekes en Zn. en zullen naar verwachting 4 weken duren.

Op de plek tussen het fietspad aan de Doggersvaart en uw achtertuin zijn inmiddels blauwe piketpaaltjes uitgezet. Aan beide zijden van de piketten heeft de aannemer een werkruimte van 80 centimeter nodig. Voor het grondwerk wordt een sleuf gegraven voor de drainage, welke zal worden aangevuld met drainageslag en grind. Vooruitlopend hierop wordt de begroeiing verwijderd.

Let op: Heeft u beplanting, verharding en dergelijke op gemeentelijke grond aangelegd? Verwijder dit dan vóór 8 oktober, anders zal de aannemer deze opnemen en afvoeren.

Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u tijdens de werkzaamheden geluidsoverlast kunt ondervinden, hiervoor vragen wij uw begrip.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u zich wenden tot het klantcontactcentrum van Gemeente Den Helder, bereikbaar via telefoonnummer 140223.