DEN HELDER - De firma Nota Infra uit Sneek gaat een persleiding voor de riolering aanleggen in het fietspad aan de Langevliet. Het gaat om het gedeelte tussen de Mr. J. Henderikxstraat en de Weth. W de Boerstraat. Voordat het bedrijf hiermee aan de slag gaat, gaan de PWN en Liander hun leidingen vervangen. Planning Alle werkzaamheden vinden plaats tussen 19 augustus en 25 oktober. Om de werkzaamheden voor PWN en Liander mogelijk te maken, moet eerst de verharding van het fietspad tussen de Weth. W. de Boerstraat en de Mr. J. Henderikxstraat er uit. Dat gebeurt op maandag 19 augustus. Het voetpad wordt gebruikt voor de opslag van materialen.


Daarna begint Liander met het vervangen van de gasleiding. Men werkt vanaf de Weth. W. de Boerstraat richting de Mr. J. Henderikxstraat tot aan Langevliet 68a. PWN begint een week later in tegengestelde richting met het vervangen van de waterleiding, namelijk vanaf de rotonde bij de Zuiderhaaks tot aan de Weth. W. de Boerstraat.

U kunt hierdoor gedurende korte tijd geen gebruik maken van gas en water. U krijgt hierover van te voren bericht van Liander c.q. de PWN.

Nota Infra begint rond half september aan de werkzaamheden voor de persleiding. Ze doen dat met een ‘gestuurde boring’. De opstelling daarvoor komt midden in het werkvlak te staan.

Bereikbaarheid
Gedurende de gehele periode is de Langevliet op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur helemaal afgesloten. De Mr. J. Henderikxstraat en Mr. J. de Vriesstraat zijn dan via de Weth. W. de Boerstraat bereikbaar. De bewoners van de Langevliet kunnen hun de woningen via de Mr. J. Henderikxstraat bereiken. Voor hun huizen komen rijplaten te liggen. Het overige verkeer, inclusief fietsers en voetgangers, wordt omgeleid. Deze routes worden met borden aangegeven. (zie de bijlage voor de routes) Na 16.00 uur kan gemotoriseerd verkeer gewoon over de Langevliet rijden. Fietsers en voetgangers worden voor de gehele duur van het werk omgeleid, zowel overdag als ’s avonds.