DEN HELDER - Er bevinden zich asbestdeeltjes in de lucht in de linker kleedkamer van een oud kleedkamergebouw aan het sportpark de Linie. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Er zijn mogelijk personen blootgesteld aan de asbestdeeltjes tussen 22 februari 2019 en 10 mei 2019.


Het gebouw, dat op de nominatie staat om gesloopt te worden, was al vanaf 2017 niet meer in gebruik en was afgesloten. Onbekenden hebben echter het slot kapot gemaakt, zijn binnen geweest en hebben vermoedelijk het plafond vernield waardoor asbestplaten zijn beschadigd. Door beschadiging van asbestplaten zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. Nu blijkt dat asbestdeeltjes zich in de lucht bevinden en dus kunnen worden ingeademd. Hierdoor zijn personen die in deze periode het gebouw illegaal bezochten blootgesteld aan asbestvezels. Gezondheidsrisico’s zijn echter voornamelijk aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit soort blootstelling vond vooral vroeger plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit werden blootgesteld aan heel grote hoeveelheden asbest. Dat is in deze situatie niet het geval.

Het bewuste gebouw wordt binnenkort gesloopt. Daaraan voorafgaand heeft een onderzoek plaats gevonden, waaruit blijkt dat asbestsanering nodig is (zie ook het persbericht van 22 mei).

De gemeente heeft onmiddellijk maatregelen getroffen door de sloten te vervangen. En de buitendeuren zijn voorzien van tape met “Verboden toegang Asbest”. Alle huurders en gebruikers van het sportpark zijn op de hoogte gebracht. Neem bij vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest contact op met GGD Hollands Noorden via 088-0100500.