DEN-HELDER - Vanaf 1 december gaan de boa’s in Den Helder een jaar lang proefdraaien met bodycams. Ze gaan deze dragen bij werkzaamheden zoals controle op de coronamaatregelen, vuurwerk, evenementen en horeca- en jeugdoverlast. Na een jaar evalueert de gemeente of het dragen van bodycams een blijvertje zal zijn.

Het idee om de boa’s uit te rusten met een bodycam is niet nieuw. Oorspronkelijk zou de gemeente hier begin dit jaar mee zijn gestart. Dat was iets te voorbarig, omdat voor de pilot nog een aantal dingen geregeld moest worden. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de opslag van beelden. Dit en meer is nu op orde.

Burgemeester Jeroen Nobel: ‘Ik ben blij dat we deze stap nu zetten. Het verhoogt de veiligheid van onze boa’s. Van de bodycams gaat een preventieve werking uit; het voorkomt dat gedrag verder ontspoort. Want weten dat acties worden vastgelegd en gevolgen hebben als ze niet door de beugel kunnen, maakt dat mensen hun gedrag aanpassen. Ook is nu voor iedereen duidelijk wat de spelregels zijn bij het wel of niet filmen van incidenten.’

Spelregels
De spelregels zijn:
- De camera staat standaard op stand-by. Beeld en geluid worden wel geregistreerd, maar niet opgeslagen. Nieuwe beelden overschrijven de oude zolang er niets bijzonders gebeurt.
- In situaties die dreigen te escaleren en waarin de boa zich onveilig voelt, mag de bodycam aan. Die legt op beeld en geluid vast er gebeurt. Over het algemeen zal de boa eerst een waarschuwing geven, tenzij dit niet meer mogelijk blijkt.
- Deze beelden worden opgeslagen, inclusief een korte periode voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Zo komt ook de aanleiding in beeld.
- Mensen die gefilmd zijn, mogen de beelden binnen 28 dagen terugkijken. Na die dagen wist de gemeente ze.

Positieve ervaringen
De ervaringen van boa’s bij andere gemeenten met de bodycams zijn positief. Uit de pilots blijkt dat de bodycams leiden tot minder agressie tegen boa’s. Daarmee is de camera in opmars als standaard onderdeel van hun beschermingspakket. Vermoedelijk passen de meeste hun gedrag aan als ze weten dat ze gefilmd worden.

Meer informatie over de bodycams en hoe de gemeente Den Helder daarmee omgaat: www.denhelder.nl/bodycams