DEN HELDER - Een groep van 10 deelnemers startte met de training Boksend naar een baan in sporthal Quelderduyn. Op donderdag 16 september. Met medewerking van de basketclub de Suns worden deelnemers gestimuleerd om meer uit zichzelf te halen. De training maakt onderdeel uit van een programma om het aantal werkelozen en bijstandsgerechtigden in Den Helder te verminderen.

Eén van de doelstellingen van de gemeente Den Helder is dat Den Helder minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden telt. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse activiteiten. Eén daarvan is de training van de gemeente: boksend naar een baan. Deze training is vorig jaar uitgebreid met het onderdeel sport en bewegen. Via de inzet van sport en met de juiste begeleiding kunnen deelnemers waardevolle vaardigheden ontwikkelen zoals discipline, samenwerken, opbouwen van weerbaarheid en zelfvertrouwen. Die vaardigheden kunnen helpen bij het vinden van werk en het volwaardig participeren in de samenleving.

Door corona heeft dit sportonderdeel van de training maar beperkt plaats gevonden. Nu veel beperkende maatregelen zijn opgeheven kan er weer gesport worden. Sport zorgt er voor dat mensen gezonder leven en zich fitter voelen. Hierdoor functioneren zij beter op bijvoorbeeld de werkvloer. Ook zorgt sport er voor dat deelnemers in contact komen met anderen, waardoor ze hun netwerk vergroten.

Topsporters hebben een aantal kenmerken die gebruikt kunnen worden bij de activerings- en sollicitatietraining. Die kenmerken hebben namelijk raakvlakken met de ontwikkelpunten van de deelnemers van de training. Daarnaast loopt het stimuleren van een gezonde leefstijl als een rode draad door de trainingen.

Groot netwerk
Den Helder Suns hebben een groot netwerk dat zij beschikbaar stellen voor deelnemers van de training. Om ze een kans te geven op een stage/werkervaringsplaats binnen de eigen organisatie en/of bedrijven die verbonden zijn aan de club. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid, het netwerk van de deelnemers en de stap naar betaalde arbeid. Inmiddels lopen er twee kandidaten stage binnen de basketbalvereniging.

Het totaal aantal bijstandsgerechtigden is 1615 (stand van 6 september 2021). Wethouder participatie Pieter Kos was bij de start aanwezig om de deelnemers van de training aan te moedigen en hen veel succes te wensen.