DEN HELDER - Burgemeester Koen Schuiling heeft gisteren de exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning voor café de Bierbron aan de Bassingracht 11 in Den Helder ingetrokken. Dit betekent dat het café gesloten moet zijn.

Feiten
In 2016 zijn de vergunningen voor het horecabedrijf ook al een keer ingetrokken. De reden hiervoor was dat de toenmalige exploitant en enkele leidinggevenden overtredingen hadden begaan met betrekking tot verdovende middelen en wapentuig. Hierdoor waren ze niet langer van onbesproken levensgedrag. Dit is een vereiste om een horecabedrijf te mogen runnen.

Een andere persoon heeft in 2017 nieuwe vergunningen aangevraagd en gekregen om weer een horecabedrijf te starten in het pand. Uit meerdere aanwijzingen en een door de politie verstrekte rapportage blijkt dat één van de voormalige leidinggevenden zich zodanig met de bedrijfsvoering bemoeit, dat sprake is van schijnbeheer. Schijnbeheer houdt in dat een persoon die geen vergunning op zijn eigen naam kan krijgen (omdat hij niet van onbesproken levensgedrag is) iemand anders naar voren schuift om de vergunningen voor een horecabedrijf te krijgen. Dit is niet toegestaan.

Daarnaast hield het bedrijf zich niet aan alle eisen die in de vergunningen zijn opgenomen en is de leiding van het bedrijf nalatig geweest bij de afwikkeling van een geweldsincident wat in het bedrijf heeft plaatsgevonden.

Op basis van al deze feiten en omstandigheden heeft de burgemeester besloten om de vergunningen in te trekken. De gemeente en de politie zullen erop toezien dat het bedrijf gesloten blijft.