DEN HELDER - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een tweede opvanglocatie in Den Helder gekocht om alleenstaande minderjarige vreemdelingen in op te vangen. Het gaat om een pand aan de Jacob van Heemskerckstraat.

Dat laat de gemeente Den Helder weten. In het voormalige Triade-gebouw zullen jonge asielzoekers in de leeftijd van 15 tot en met 17,5 jaar oud kleinschalig worden opgevangen. De groep heeft (nog) geen verblijfsvergunning, is leerplichtig en zal ook naar school moeten.

Begin 2019 open
Het pand zal in november eerst moeten worden verbouwd: de verwachting is dat er begin 2019 voor het eerst daadwerkelijk jongeren in het pand kunnen gaan wonen. Zij zullen dan 24 uur per dag, zeven dagen per week intensief begeleid worden.

Het is het tweede pand dat het COA heeft gekocht waarin alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden opgevangen. Al eerder werd een pand aan de Doggersvaart aangekocht.

Onrust
De mogelijke komst van de locatie leidde tot onrust bij bewoners, daar er in de buurt al woonvoorzieningen voor GGZ-patiënten zijn. De gemeente heeft via onder andere een klankbordgroep de grootste zorgen proberen weg te nemen.