DEN HELDER - Zeven evenementen en veertien publieksactiviteiten krijgen in 2021 financiële steun van de gemeente. Het gaat om maritieme evenementen in Den Helder zoals de Jutterhavendagen. En om publieksactiviteiten op het gebied van techniek zoals Racing Aeolus. Ook een aantal evenementen op het gebied van sport, cultuur en muziek krijgt subsidie. Het geld wat in 2020 niet is uitgegeven door organisatoren van evenementen in verband met corona hebben we naar volgend jaar kunnen overhevelen. En daardoor heeft de gemeente álle subsidieaanvragen -die voldoen aan de eisen- kunnen honoreren.

De gemeente wil met de subsidie evenementen stimuleren en de positie als aantrekkelijke evenementenstad versterken. En bevorderen dat er voor verschillende doelgroepen diverse publieksactiviteiten worden georganiseerd. Bij de verdeling van de subsidie is gekeken naar evenementen die van belang zijn voor de stad. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hadden een grotere kans op een bijdrage in de kosten. Een inclusief karakter, creativiteit en innovativiteit zijn daarbij ook belangrijk.

Evenementen Aan de volgende evenementen is subsidie toegekend: Jutterhavendagen, Historisch Weekend, Halve van Den Helder, Helderse Zomerfeesten, Mega Modder Monster Challenge, Europees Kampioenschap gewichtheffen voor masters en Zomerdromen.

Publieksactiviteiten De publieksactiviteiten die het college steunt met een financiële bijdrage zijn: Racing Aeolus Den Helder, Tour de Lasalle, Helder Licht in de Haven, Julianadorp Powerfestival Editie 7, Timorparkfestival, Mysterieus Piazzolla, IJsbaan Beatrixstraat, Seniorenmiddag, Sinterklaasintocht, het Julianadorper Paalzitkampioenschap, Théâtre du Jardin, Selamat Makan, Dorper Kerstmarkt en de Japanse Zondag.

Wethouder Kees Visser: ‘Door corona hebben dit jaar veel evenementen geen doorgang kunnen vinden. Dat is voor de betrokken evenementenorganisatoren een teleurstelling geweest maar natuurlijk ook voor de inwoners van Den Helder. Inspirerende evenementen zorgen immers voor een bruisend Den Helder en maken de stad nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Het is mooi om te zien dat veel mensen enthousiast zijn om mooie evenementen te organiseren in 2021. Gelukkig heeft de gemeenteraad besloten om het overgebleven budget van 2020 over te hevelen naar 2021. En kunnen we nog meer activiteiten financieel ondersteunen. Ik hoop van harte dat alle evenementen in 2021 wel weer door kunnen gaan. Al deze activiteiten geven extra kleur aan Den Helder.’

Adviesraad Alle subsidieverzoeken worden beoordeeld aan de hand van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en de daarbij behorende nadere regels. De Adviesraad Citymarketing adviseert het college in de toekenning van de subsidies. Aan de Adviesraad nemen bewoners uit Den Helder deel en vertegenwoordigers vanuit de toeristische ondernemers, culturele sector, musea, Helderse binnenstad, jongeren en Citymarketing Den Helder.