DEN HELDER - Een Urban Culture festival, Bevrijdingspop en een Street Food Festival. Dit zijn een paar van de nieuwe initiatieven die subsidie krijgen van de gemeente Den Helder. In totaal krijgen zeven evenementen en 21 publieksactiviteiten in 2023 financiële steun.

De gemeente wil met de subsidie evenementen stimuleren en Den Helder als aantrekkelijke evenementenstad versterken. En bevorderen dat er voor verschillende doelgroepen publieksactiviteiten worden georganiseerd. Bij de verdeling van de subsidie is gekeken naar evenementen die van belang zijn voor de stad. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hadden een grotere kans op een bijdrage in de kosten. Een vernieuwend karakter is daarbij ook belangrijk.

Evenementenjaar 2023

Er zijn voor dit jaar meer aanvragen om evenementensubsidie ingediend dan voor 2022. Uit de aanvragen blijkt dat er meer energie in de Helderse samenleving is om in 2023 evenementen en publieksactiviteiten te organiseren dan de hoogte van het jaarbudget. Wethouder Fotigui Camara: ‘Bij de start van 2023 als Coronavrij jaar hebben we eenmalig aanvullende financiële middelen uit onder andere het Steunfonds beschikbaar gesteld. Daardoor zijn alle ingediende aanvragen die voldoen aan de voorwaarden voor 2023 gehonoreerd. Hiermee kunnen inwoners en bezoekers dit jaar genieten van een extra groot en divers aanbod van evenementen en publieksactiviteiten’.

Evenementen

Aan de volgende evenementen is subsidie toegekend:

 • Racing Aeolus
 • Magisch Evenement
 • Helderse Zomerfeesten
 • Julianadorp Power Festival
 • Traditionele Schepenbeurs
 • Mega Modder Monster Challenge
 • de Halve van Den Helder

Publieksactiviteiten

De publieksactiviteiten die het college steunt met een financiële bijdrage zijn:

 • Helder Licht in de Haven
 • Helders Pop Festival
 • Stadscamping
 • Zomerdromen
 • Avondvierdaagse Den Helder
 • Concert Nieuwedieper Visserskoor
 • Soul Mens Party
 • Cultuur in de Schuur
 • Oktoberfeest 2.0
 • Den Helder meest gebombardeerde stad van Nederland
 • Tour de Lasalle
 • Urban Culture Festival
 • North Sea Soul
 • Lieve Hemel Festival
 • Sinterklaasintocht
 • Japans Voorjaar
 • Ze horen erbij
 • Helders Meezing Festival
 • Dorper Kerstmarkt
 • Proefpark World Street Food Festival
 • Bevrijdingspop

Wethouder Fotigui Camara: Den Helder bruist! Het is mooi te zien dat veel mensen en organisaties enthousiast zijn om aansprekende evenementen te organiseren in 2023. Al deze activiteiten zorgen voor een levendig Den Helder en maken de gemeente nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.

Adviesraad

De subsidieverzoeken zijn beoordeeld aan de hand van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en de daarbij behorende regels.

De Adviesraad Citymarketing adviseert het college in de toekenning van de subsidies. Aan de Adviesraad nemen bewoners uit Den Helder deel en vertegenwoordigers vanuit de toeristische ondernemers, culturele sector, musea, Helderse binnenstad, jongeren en Citymarketing Den Helder.