DEN HELDER - De Lichtjesloop, de Museumnacht en de Helderse Winterspelen. Dit zijn een paar van de nieuwe initiatieven die een financieel steuntje in de rug nodig hebben en daarom subsidie krijgen van de gemeente Den Helder. In totaal krijgen zes evenementen en 17 publieksactiviteiten in 2024 financiële steun.


De gemeente wil met de subsidie evenementen stimuleren en Den Helder als aantrekkelijke evenementenstad versterken. En bevorderen dat er voor verschillende doelgroepen publieksactiviteiten worden georganiseerd. Bij de verdeling van de subsidie is gekeken naar evenementen die van belang zijn voor de stad. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hadden een grotere kans op een bijdrage in de kosten. Een vernieuwend karakter is daarbij ook belangrijk.

Evenementenjaar 2024
Uit de aanvragen blijkt dat er veel energie in de Helderse samenleving is om in 2024 evenementen en publieksactiviteiten te organiseren. Wethouder Fotigui Camara: ‘Ik ben blij dat er ook volgend jaar weer zoveel mooie evenementen worden georganiseerd. Als gemeente geven we de organisatoren door het verstrekken van deze subsidies graag waar nodig een steuntje in de rug!’

Evenementen
Aan de volgende evenementen is subsidie toegekend: Racing Aeolus, EOC Traditionele Schepenbeurs, Halve van Den Helder, Helderse Zomerfeesten, Tour de Lasalle en Zomerdromen.

Publieksactiviteiten
De publieksactiviteiten die het college steunt met een financiële bijdrage zijn: Urban Culture Festival, Museumnacht Den Helder, Jazz at the Dockyard, Helderse Winterspelen, Lichtjesloop Den Helder, Pasar Malam Fusion, Hortus Cultuurtuin, HelderPop Live, Twintig jaar De IJssalon, Lente- en kerstconcert Nieuwedieper Visserskoor, Avondvierdaagse en 4seizoenenwandeltocht, Dorper Kerstmarkt, Zwaardvechttoernooi, Japanse Zondag, Soul Men’s Party, Helders Meezing Festival en Awareness.

Wethouder Fotigui Camara: ‘Den Helder bruist! Al deze evenementen en activiteiten zetten Den Helder op de kaart als een aantrekkelijke gemeente om in te recreëren’.

Adviesraad
De subsidieverzoeken zijn beoordeeld aan de hand van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en de daarbij behorende regels. De Adviesraad Citymarketing adviseert het college in de toekenning van de subsidies. Aan de Adviesraad nemen bewoners uit Den Helder deel en vertegenwoordigers vanuit de toeristische ondernemers, culturele sector, musea, Helderse binnenstad, jongeren en Citymarketing Den Helder.