DEN HELDER - In verband met de onzekere ontwikkelingen van het coronavirus heeft het college van burgemeester en wethouders besloten voorlopig geen (grootschalige) evenementen te organiseren. De nieuwjaarsreceptie en het sportgala komen hiermee in januari 2022 in oorspronkelijke vorm te vervallen. Binnen de huidige beperkende maatregelen passen dergelijke fysieke bijeenkomsten met een groot aantal bezoekers niet en is een dergelijke bijeenkomst ook niet gewenst.

Burgemeester Jan de Boer: ‘Wij hebben in overweging om in de loop van 2022 een alternatief evenement te organiseren, waarbij de festiviteiten die normaal plaatsvinden tijdens deze bijeenkomsten alsnog onder feestelijke omstandigheden kunnen plaatsvinden. Het gaat hierbij onder andere om ‘de Jutter van het jaar’-verkiezing en de diverse onderscheidingen verbonden aan het Sportgala. Wij zullen in overleg treden met onder andere de jury van de Jutter van het jaar en de organisatie van het Sportgala.’