DEN HELDER - Zestien evenementen en activiteiten krijgen in 2019 financiële steun van de gemeente.De gemeente heeft hiervoor een budget van ruim 138.000 euro. Het gaat om de volgende evenementen: Halve van Den Helder, Game day, Tour de Lasalle, HistorischWeekend en Tuindorp goes Country & Western. De activiteiten die het college steunt zijn: Julianadorp Power Festival, Intocht Sint Nicolaas, Racing Aeolus, Parade op de Kade, Museumnacht, Afgestoft Tuinfeest, Mega Modder Monster Challenge, Cultuur inde Schuur, Klassiek in de Rondte, Digital4U Sportevent en Helderse Zomerfeesten.

In 2019 staat het brede thema ‘Den Helder Kust de Zee’ weer centraal. Hierbij zijn de kernwaarden en identiteit van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen in al haar facetten leidend. Den Helder heeft van oudsher een sterke band met de omringende zee. Onze stad ontleent daaraan, samen met het cultuurhistorisch erfgoed, haar identiteit.

Evenementenwethouder Kees Visser: “Wij zijn blij dat er volgend jaar zoveel verschillende soorten evenementen en activiteiten zijn, waaronder ook een aantal nieuwe. Evenementen houden onze stad het hele jaar door bruisend, vandaar dat het college ze graag ondersteunt.”

Beoordeling
Alle subsidieverzoeken worden besproken en beoordeeld aan de hand van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten. Organisaties die evenementensubsidie aanvragen moeten als rechtspersoon ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en aantonen dat de subsidie noodzakelijk is om het evenement te organiseren. Evenementen/activiteiten meteen commerciële aard komen niet voor subsidie in aanmerking. De aanvragen worden internen extern beoordeeld. De Adviesraad Citymarketing adviseert het college in de toekenning van de subsidies.