DEN HELDER - Lees hier de nieuwe Column van de Burgemeester:

Over een kleine maand barst de natuur weer los. Iets minder dan vorig jaar en toen was het wederom iets minder dan het jaar ervoor. Ongeveer vanaf december bekruipt een deel van ons volk de onbedwingbare drift tot kappen, zagen en snoeien. Die laatste activiteit was zo erg niet als ze niet ook alle kenmerken van de eersten in zich droeg. Van plantsoendienst tot bosbeheerders, het lijkt een wijdverbreid virus. Anders gezegd, nu de essen het wat zwaar hebben door een overgewaaide schimmel lijkt die zich ook te hebben genesteld in de hoofden van degenen die, op papier inmiddels, belast waren met de instandhouding van onze bossen, houtwallen en snippers groen. Twee stevige stormen deden het vijgenblad aanwaaien voor nog een argument: de veiligheid zou ook gediend zijn met massale kap. Wie nu langs ‘s Heeren wegen rijdt kan de boomstammen niet meer tellen.

Zodra ons iets boven het hoofd groeit, zullen we het naar onze hand zetten. Leven en dood, ziekte en ongemak, waar we kunnen willen we het beheersen. En als het niet in figuurlijke zin lukt, maken we het letterlijk een kopje kleiner. Ergens mee omgaan vereist een talent waar we onszelf weinig rust voor gunnen. Misschien omdat het ook een mensenleven kan duren voor we een beetje inzicht verwerven?
En zo bulldozeren we nu door onze houtopslagen. De geestesgesteldheid waar dat uit voortkomt toont hoe we veel andere dingen in het leven benaderen. We weten bij God niet wat we doen. Dat signalement past dan weer wel in deze dagen van het jaar.

We worden opgeroepen spaarzaam met ons milieu om te gaan. In de krant staat de aankondiging voor de kap van een bos(je) ten behoeve van de aanleg van een zonneweide. Dat bos(je) ligt weliswaar langs de weg maar telt vele vogels, insecten en ander leven. Dan waait het vijgenblaadje aan: een veld vol zonnepanelen is niet alleen milieuvriendelijk, de kap dient ook de veiligheid.

Ik denk dat je dan behoorlijk van het paadje af bent.