DEN HELDER - De rechtbank in Alkmaar heeft vanmiddag uitspraak gedaan in het geschil met kunstenaar Rob Scholte. De kern van het geschil is of de gemeente terecht de overeenkomsten betreffende het pand Middenweg 172-174 met de heer Scholte heeft mogen opzeggen. De rechtbank heeft de Den Helder in het gelijk gesteld: de gemeente heeft correct gehandeld en de overeenkomsten terecht opgezegd.

Deze uitspraak geeft duidelijkheid in een langlopend juridisch conflict tussen de gemeente en de heer Scholte. Wethouder Wouters: “De kwestie heeft niemand goed gedaan, heeft de gemeentelijke organisatie uitzonderlijk veel tijd en energie gekost én het imago van de stad aangetast. Gelijktijdig heeft de rechtbank ook de vordering van Scholte richting firma Tuin afgewezen. De eis was om als huurder toegelaten te worden tot het pand Middenweg. Hiermee is ook voor Tuin klaarheid geschapen. Met deze uitkomst kunnen zij hun energie nu verder richten op een mooie invulling van deze hoek van het stationsplein.”

Tevens benadrukt wethouder Wouters dat alle in de pers genoemde financiële claims in deze zaak ten laste van de gemeente hiermee onjuist zijn gebleken: “Na deze heldere uitspraak kan het college zich weer ten volle richten op het welzijn van zijn inwoners en de brede ontwikkeling van Den Helder.”