DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft afgelopen week samen met de politie, de omgevingsdienst Noord-Holland Noord en netbeheerder Liander een controle gehouden op bedrijventerrein Kooypunt. Bij de meeste loodsen en units was alles in orde. Bij enkelen zijn misstanden geconstateerd op milieugebied. De eigenaren krijgen een brief met het verzoek deze situaties op te lossen. Daarna volgt weer controle. In één pand werden drugsmaterialen aangetroffen.


Gemeentelijke toezichthouders gaven tijdens de controle ook adviezen over brandveiligheid en een veilige werkomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om het slim plaatsen van brandblussers en rookmelders. Of om het aanbrengen van een leuning bij een trap of een hekje op een verdieping. Dat is niet altijd verplicht, wel veiliger.

Drugsmaterialen
In één bedrijfspand werden materialen aangetroffen die gebruikt worden bij het vervaardigen van softdrugs. De politie heeft deze in beslag genomen. De eigenaar van het pand ontvangt een brief waarin de consequenties kenbaar worden gemaakt. Dat kan resulteren in een sluiting of dwangsom.

Dekmantel
Bedrijventerreinen kunnen gebruikt worden als dekmantel voor criminele activiteiten. Daarom voeren collega’s van de politie en netbeheerder samen met de toezichthouders van de gemeente regelmatig controles uit. Het in een vroeg stadium opsporen van criminele activiteiten, zorgt ervoor dat de kwaliteit van de bedrijventerreinen op peil blijft.

Meld criminele activiteiten
Ziet of hoort u signalen van criminele activiteiten? Meld het via 14-0223 of anoniem via 0800-7000.