DEN HELDER - Handhavers van de gemeente hebben in november gecontroleerd op en opgetreden tegen verkeersovertredingen in de Marsdiepstraat. Zij kregen daarbij ondersteuning van de politie. De actie bleek helaas nodig. Tientallen personen gingen voor het oog van de handhavers in de fout.


Waarschuwingen en boetes

Er zijn 50 overtredingen geconstateerd. In de eerste week zijn er 34 waarschuwingen gegeven, waarna er in de tweede week 16 boetes volgden. Een boete voor tegen de richting in rijden bedraagt in totaal € 159,-. Buiten de daarvoor bestemde vakken parkeren kost de overtreder alles opgeteld € 109,-.

Klachten

Inwoners en ondernemers hebben in de afgelopen periode gevaarlijke verkeerssituaties gemeld bij de gemeente. Zo wordt er vanaf de zijde aan het Marsdiepplein tegen de richting in gereden. Daarnaast wordt er buiten de aangegeven vakken geparkeerd en wordt de afzetting op de woensdagmarkt omzeild door over het voetpad te rijden. Dergelijk gedrag leidt tot onveilige verkeerssituaties en overlast.

Burgemeester De Boer vindt het belangrijk dat iedereen veilig over straat kan en is daarom blij met de extra controles. Onze handhavers hebben veel positieve reacties gehad. Men vindt het goed dat er wordt opgetreden tegen ongewenst gedrag. De handhavers kregen ook hulp van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zij hebben snelheidsmetingen verricht en bestuurders geïnformeerd over het stapvoets rijden. Dit werkt voornamelijk preventief en leidt tot meer bewustwording.

Welke regels gelden er?

In de Marsdiepstraat geldt een verplichte rijrichting voor auto’s en vrachtwagens.

Het deel rondom winkelcentrum Marsdiep is aangemerkt als (woon)erf. Dit betekent dat voertuigen in de daarvoor bestemde vakken moeten parkeren. Daarnaast moet men binnen dit gebied stapvoets rijden (maximaal vijftien kilometer per uur).

De gemeente gaat komend jaar vaker controleren.