DEN HELDER - Met het vertrek van burgemeester Schuiling gaat Den Helder op zoek naar een nieuwe burgemeester. Wie dat wordt? Dat is nog niet bekend. Eerst wil de gemeenteraad graag weten wat de inwoners belangrijke eigenschappen vinden voor een burgemeester.

Opstellen profielschets
De gemeenteraad van Den Helder stelt een profielschets vast voor de nieuwe burgemeester. Als onderdeel van de zoektocht naar de beste kandidaat voor deze belangrijke functie, vraagt de gemeenteraad haar inwoners naar welk type persoon gezocht moet worden. Wat zijn volgens u belangrijke eigenschappen voor de burgemeester? En aan wat voor persoon denkt u wanneer u de nieuwe burgemeester voor u ziet? De gemeenteraad neemt de reacties van de inwoners mee in de profielschets.

Wat doet een burgemeester
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft de burgemeester een belangrijke taak bij het handhaven van openbare orde en veiligheid. Vanzelfsprekend is er ook een belangrijke ceremoniële functie.

Wat is een vertrouwenscommissie
Een vertrouwenscommissie wordt gekozen uit de leden van de gemeenteraad en begeleidt het benoemingsproces. Elke gemeenteraadsfractie levert één commissielid. De bevoegdheden van de vertrouwenscommissie worden vastgelegd in een verordening.

Verloop van de procedure
De gemeenteraad stelt een profielschets vast. Dit document is leidend in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Den Helder. Na een uiterst zorgvuldige procedure benoemt de koning de nieuwe burgemeester. De verwachting is dat nog voor de zomer 2020 bekend is wie de nieuwe burgemeester van Den Helder wordt.

Uw mening
Denkt u te weten welke eigenschappen onmisbaar zijn voor de beste burgemeester voor Den Helder? Via een inwonerspeiling op de site van gemeente Den Helder (www.denhelder.nl) en op de site van de gemeenteraad (gemeenteraad.denhelder.nl) kunt u uw voorkeur uitspreken. Via onderstaande QR code komt u rechtstreeks in de enquête. Het invullen kost ongeveer vijf minuten en kan tot 30 september.