DEN HELDER - De Helderse gemeente is van plan over te stappen op Blauwe Diesel voor eigen wagenpark. Er is een speciale tank -en pomp nodig voor het tanken van blauwe diesel. Voor het aanvragen van een pomp moet de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning doen. Hiervoor moet ook een melding activiteitenbesluit ingediend worden bij de Omgevingsdienst/RUD. Voor het einde van het jaar worden alle benodigde aanvragen ingediend. De gemeentelijke voertuigen kunnen na verwachting volgend jaar blauwe diesel gaan tanken.

Kosten en duurzaamheid
Blauwe diesel is een brandstof dat 90% minder CO2 uitstoot en wordt gemaakt uit plantaardige afvaloliën. Het stoot ook 33% minder fijnstof en roet uit dan gewone diesel. Echter is blauwe diesel wel duurder, want een liter kost +/- € 0,20 meer dan een liter gewone diesel. Blauwe diesel is wel zuiniger in gebruik, want het scheelt +/- € 0,10 t.o.v. gewone diesel.

Volgens wethouder Remco Duijnker sluit het gebruik van blauwe diesel aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Den Helder. “Met het tanken van blauwe diesel tonen we aan dat wij werken aan duurzaamheid en zo geven we een voorbeeld af aan anderen in de regio”, aldus Duijnker.

CO2-prestatieladder
Op basis van de CO2-reductie die de gemeente Den Helder wilt bereiken past de speciale pomp qua financiering binnen de begroting. Dit jaar is de gemeente bezig met het certificeren op de prestatieladder. Met de CO2-prestatieladder wordt het energieverbruik van de gemeente in kaart gebracht en bijgehouden hoe de CO2-uitstoot omlaag gaat door energiebesparende maatregelen. De overstap naar blauwe diesel in plaats van gewone diesel is een manier om de uitstoot te verlagen. In openbare verlichting en gemeentelijk vastgoed richt de gemeente zich ook op energiebesparende maatregelen.