DEN-HELDER - Ondernemers in Den Helder kunnen van 9 februari t/m 28 februari 2021 hun stem uitbrengen voor de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, een initiatief van MKB-Nederland. Ook de gemeente Den Helder doet dit jaar mee aan het onderzoek. Om zo inzicht te krijgen in hoe het lokale bedrijfsleven denkt over het MKB-beleid. En om te weten hoe ondernemers de dienstverlening van de gemeente ervaren, ook rondom de coronacrisis. En hoe de gemeente ondernemers extra kan ondersteunen. Met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente het beleid en de dienstverlening verbeteren.

In het onderzoek staat de mening van de ondernemer en de beleving van de gemeentelijke dienstverlening voorop. Deze week krijgen ondernemers in Den Helder een persoonlijke uitnodigingsbrief om mee te doen aan het onderzoek.

Wethouder Kees Visser: ‘Ik hoop dat veel ondernemers aan het onderzoek deelnemen. Zo krijgen we een goed beeld wat er speelt, wat er goed gaat en waar eventuele knelpunten liggen. Het is belangrijk dat Den Helder een MKB-vriendelijke gemeente is. MKB-ondernemers zijn immers van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in Den Helder. Zij moeten bij vragen kunnen rekenen op adequate hulp van de gemeente. Dat betekent namelijk tevreden ondernemers en een positief imago van de gemeente. Daar gaan we voor.’

Over het onderzoek
MKB-Nederland wil met de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente colleges van B&W, raadsleden en ambtenaren op een positieve manier prikkelen om een scherpe blik op belangen van ondernemers te laten houden. Het grootschalige onderzoek van MKB-Nederland – dat dit jaar zijn zede editie beleeft – wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova Voorjaar 2021 zal bekend worden wie zich de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland mag noemen.