DEN HELDER - Twee essen langs de Texelstroomlaan in Den Helder zijn veteranenbomen, zo blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Dat is bijzonder, omdat veteranenbomen in steden weinig voorkomen. Veteranenbomen zijn bomen aan het eind van hun levensduur. Het is ecologisch gezien heel waardevol deze bomen te behouden en beschermen.

Veteranenbomen ontstaan niet vaak in de stad. Bomen worden er regelmatig gecontroleerd op conditie en veiligheid. Als deze in het geding komen, worden bomen al snel weggehaald. Het weghalen moet soms, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid in een drukke straat. Maar niet overal is dit nodig. Waar het kan, is het heel waardevol om oude bomen zo natuurlijk mogelijk te laten afbreken.

Op de Stelling

De twee Helderse veteranenbomen staan op een plek waar ze geen schade aan kunnen richten of gevaar opleveren voor de omgeving. De bomen zijn beeldbepalend, ze zijn geplant op een locatie waar ze goed opvallen, op de Stelling van Den Helder.

Boom uit elkaar gevallen

Eén boom was al voor de helft afgestorven en omgevallen. Aan de voet van deze boom groeien nieuwe takken. Deze zouden zomaar weer 125 jaar oud kunnen worden. Woensdagnacht is de tweede boom uit elkaar gevallen. Er zijn nog twee dunne stukjes levend hout overgebleven. Deze stukjes hebben, gezien het kleine formaat, geen hoge levensverwachting. Maar de natuur mag zijn gang gaan, omdat het ecologisch gezien van grote waarde is het te behouden en beschermen. Want heel veel insecten leven van het rottende hout, vogels kunnen de insecten eten en het dode hout geeft weer voedingsstoffen af aan de bodem. Dit helpt nieuwe planten en bomen aan een goede plek om te groeien. Eigenlijk is dit de natuurlijke cyclus van een boom, die in de stad bijna nooit voltooid wordt.

Onderhoud veteranenbomen


Nu de gemeente duidelijk in beeld heeft dat deze bomen veteraan zijn, wordt het onderhoud aangepast. Er wordt alleen gesnoeid als een gevaarlijke situatie ontstaat. Het liefst grijpt de gemeente zo min mogelijk in, zodat de natuur zijn gang kan gaan. Het dode hout blijft daarom in het gras liggen. Lage takken worden niet gesnoeid, zodat ze weer kunnen uitgroeien tot nieuwe bomen. Als een boom helemaal dood is, plant de gemeente vlakbij een nieuwe boom. Deze kan dan gebruikmaken van de voedingsstoffen van de dode boom. De veteranenbomen zijn al opgenomen in de lijst van beschermingswaardige bomen en zo beschermd tegen het kappen.


Herkomst essen

In 2003 zijn de toen 125 jaar oude knotessen overgebracht van de Floriade naar Den Helder. Oorspronkelijk stonden ze in de uiterwaarden van de Maas bij Cuijk. Helaas moesten ze daar het veld ruimen vanwege de winning van zand voor woningbouw.