DEN HELDER - Op 18 september 2023 heeft de gemeenteraad van Den Helder, na een lange periode van onderhandelingen met het Rijksvastgoedbedrijf, besloten het volledige eigendom over te nemen van het Boerenverdriet: de Boerenverdrietbrug, de -keersluis en de kades. Dat is voor de gemeente belangrijk omdat het steeds drukker wordt op Willemsoord, onder andere door meer bezoekers, meer evenementen en de opening van het nieuwe stadhuis.

Recht van overpad


Onderdeel van de overname is het recht van overpad op Buitenveld. De invulling van dat recht van overpad moet nog nader vorm krijgen.

De gemeente krijgt van het Rijksvastgoedbedrijf in totaal ruim € 2,4 mln. Daarvan is € 1,4 mln. voor de overname en het onderhoud van de Boerenverdrietbrug, de -keersluis en de kades. En € 1 mln. voor de afhandeling van de zogenaamde Multimetaalclaim (een schadevergoeding voor het bedrijf vanwege de verplichte verhuizing vanaf Buitenveld).

De Koninklijke Marine neemt naar verwachting eind van deze maand een besluit over de overeenkomst.

Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst vaarverbinding Boerenverdriet

De gemeenteraad heeft 18 september jl. ook besloten om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie te sluiten met betrekking tot het Boerenverdriet. Een eerder gesloten overeenkomst was gebaseerd op een stremming van het Nieuwe Diep gedurende negen maanden, als gevolg van de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Daarvoor zou er een omvaarroute via het Boerenverdriet nodig zijn. De Koopvaardersschutsluis kan echter in gebruik blijven tijdens de werkzaamheden en daarom is er geen omvaarroute nodig. Met de nieuwe overeenkomst is een bedrag gemoeid van ca. € 14 mln. (€ 11 mln. van provincie NoordHolland en ruim € 3 mln. euro van gemeente Den Helder).

Havenwethouder Pieter Kos: ‘Ondanks dat een omvaarroute nu niet meer nodig is blijven gemeente en provincie gezamenlijk investeren in het verbeteren van de verbinding tussen haven en stad, maritieme stadsontwikkeling en het economisch sterker maken van de haven. Daar zetten we de € 14 mln. graag voor in. Daarnaast willen we investeren in het goed doorvaarbaar en bereikbaar houden van het havengebied. Dit is belangrijk met het oog op een te verwachte uitbreiding van de havenactiviteiten, zowel aan de zijde van de Koninklijke Marine als van de civiele haven.’

De gemeente betrekt belanghebbenden bij de keuzes, zoals de ondernemers in het gebied, om de genoemde doelstellingen te behalen. Naar verwachting zullen Provinciale Staten begin oktober 2023 een besluit nemen over deze overeenkomst.